Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstel kalkgraslanden Noordal binnenkort van start

24 april 2024 | Paul Wijenberg

Binnenkort start een bijzonder natuurproject in het Noordal: herstel van de zeldzame kalkgraslanden. Een stevige ingreep in het landschap die voor de lange termijn de natuur veel rijker gaat maken!

Plaggen op de kalkgraslanden
Grootse aanpak

Deze werkzaamheden maken deel uit van het Programma Natuur en de subsidieregeling Natura 2000-gebieden. Daarmee willen provincie en Rijk kwetsbare natuurgebieden herstellen en versterken, samen met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten. Dat is nodig, want steeds meer soorten planten en dieren verdwijnen.

Herstel van kalkgraslanden

Kalkgraslanden zijn zeldzaam in Nederland. Je vindt ze van oudsher op droge, schrale hellingen met kalk in de bodem, dicht onder de oppervlakte. In Noorbeek bijvoorbeeld, of net over de Belgische grens. Hier waren de kalkgraslanden vroeger heel bloemrijk, vol met orchideeën en andere bijzondere soorten. Maar veel van die plekken zijn zo voedselrijk geworden, dat de typische kalkgraslandsoorten er niet of nauwelijks meer groeien. De prachtige, bloeiende weides, die in het voorjaar gonzen van vlinders en andere insecten, zijn zeldzaam geworden. 

Pionieren voor mens en natuur

De komende tijd schrapen we op die kansrijke locaties de bodem zo’n 15 tot 35 cm af. Een deel blijft open om pionierplanten een kans te geven. Dat zijn planten die graag groeien op plekken waar nog geen andere begroeiing staat. Op een ander deel brengen we maaisel uit Altenbroek aan, een soortgelijk gebied net over de Belgische grens. 

Wil je hier meer details van weten en een kaartje met de werkgebieden inzien?

Klik dan hier voor de projectpagina met toelichtingen op alle beheerwerkzaamheden in dit natuurgebied.

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg