Ga direct naar inhoud
Nieuws

Minister Van der Wal brengt bezoek aan Natura 2000-gebied Kampina

15 maart 2022 | Marjolein Koek

Op 14 maart bracht Minister van der Wal van Natuur en Stikstof een werkbezoek aan N2000 gebied Kampina. Ze wilde met eigen ogen zien hoe stikstof een natuurgebied beïnvloedt en wat gedaan kan worden om het gebied beter te beschermen. Natuurmonumenten en Natuur en Milieu heetten haar welkom.

Kampina

Natuurmonumenten en Natuur & Milieu wilden de minister laten zien wat een overmaat aan stikstof doet met kwetsbare natuur. De organisaties nodigden naast de Minister ook LTO Nederland, Bouwend Nederland en VNO-NCW bij het bezoek uit. Met deze partners werd vorig jaar het ‘versnellingsakkoord’ opgesteld, dat moet zorgen voor snellere reductie van stikstofuitstoot.

Over de Kampina

Medewerkers van Natuurmonumenten lieten natuurgebied Kampina zien aan de bezoekers en legden uit wat er aan de hand is. Toine Cooijmans werkt als beleidsmedewerker voor Natuurmonumenten en lichtte de stikstofproblematiek toe. “De Kampina is  een prachtig natuurgebied maar in de bodem voltrekt zich een ramp. Daardoor wordt de basis van het systeem en de voedselketen ondermijnd, waardoor de toekomst van bijzondere leefgebieden voor zeldzame en kwetsbare plant- en diersoorten steeds onzekerder wordt. Vogels als korhoen, grauwe kiekendief, tapuit zijn al verdwenen, evenals vlinders als de heivlinder en bruine eikenpage , Als we niet snel fors ingrijpen wacht karakteristieke soorten als de wulp en het gentiaanblauwtje eenzelfde lot. 60-80% van de eiken op de Kampina is ziek tot stervend, waarvan ook stikstof de oorzaak is.

De oplossing

Het gebied is afgelopen decennia extra intensief beheerd om de gevolgen van de stikstof op te vangen, maar dat is een lapmiddel; een tijdelijke oplossing om verdere achteruitgang te voorkomen. Uiteindelijk is steeds intensiever beheren niet de oplossing, beaamde de minister: “we moeten stoppen met dweilen, de kraan moet eerst dicht”.

Samen kijken naar de toekomst

Helder is: de stikstofuitstoot moet fors omlaag, en snel. De groep discussieerde verder over het hoe. Ze waren het er over eens dat landelijke en lokale maatregelen goed op elkaar moeten worden afgestemd. Zo wordt voor iedereen duidelijk  wat er waar precies moet gebeuren. Maar ook hydrologische maatregelen zijn hard nodig voor  het herstellen van het  natuurgebied. Dat kan echter niet alleen binnen de grenzen van een natuurgebied zelf. Deze hydrologische opgave is niet eenvoudig en zal bij de gebiedsgerichte aanpak een belangrijk onderwerp worden.

Minister op Kampina
Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter