Ga direct naar inhoud
Nieuws

Houthistorie herleeft!

08 april 2022 | A. Vermeer

Dankzij de inzet van vrijwilligers is op landgoed Oldenaller een houtsingel van 300 meter aangelegd en zijn kale plekken in houtwallen en -singels beplant met een grote variatie aan bomen en struiken. Op deze manier werkt Natuurmonumenten ook op kleine en historische schaal aan de terugkeer van inmiddels verloren planten en dieren.

Een oude kaart van het landgoed laat de oude houtwal- en singelstructuren goed zien...

Stroken knotbomen, bosjes, houtwallen en -singels zijn typerend voor landgoed Oldenaller. Zij omlijsten de akkers en weiden en vormen zo 'kamers in het landschap'.

Extra investering

Gelukkig heeft Natuurmonumenten maar liefst 95% van al deze zogenoemde 'kleine landschapselementen' op dit landgoed weten te behouden. Maar wanneer we de kans krijgen, investeert Natuurmonumenten graag een beetje extra, zodat we ook die overgebleven 5% zoveel mogelijk in ere kunnen herstellen.

Omlijsting landschapskamers

Dankzij de inzet van de groep vrijwilligers die Natuurmonumenten helpt bij de onderhoud van het landgoed, zijn op een twintigtal open plekken in bestaande houtwallen en -singels vele struik- en boomsoorten geplant. En is daarnaast sinds kort 300 meter aan historische houtsingel op de oorspronkelijke plek teruggezet. Deze singels omlijsten de landschapskamers; de weiden en de akkers van het landgoed.

Terugkeer van soorten

Deze landschapskamers zijn op dit moment deels leeg; er wordt enkel raaigras of mais op verbouwd. Maar door herstel van de houtsingelstructuur en gesprekken en samenwerking met de agrariërs in de buurt, werkt Natuurmonumenten hier verder aan de terugkeer van verloren planten en dieren. Denk dan aan de grauwe klauwier, ringslang en de dotterbloem.

A. Vermeer