Ga direct naar inhoud
Nieuws

Donald van Hoek: nieuwe boswachter Turvaartse Landgoederen

23 december 2022 | Miranda Fieret

“Om elkaar te leren begrijpen heb je als boswachter ook een boerenhart nodig”. Donald van Hoek is als boswachter van Natuurmonumenten op de Turfvaartse landgoederen sinds september 2022. Daarnaast is hij ook contactpersoon voor de pachters als er wat aan de hand is in het veld.

Donal van Hoek

Donald heeft deze taak met verve op zich genomen. “Met net zoveel passie als die boeren hebben voor hun werk en hun vee dat graast op de kruidenrijke graslanden. Ik heb me van jongs af aan in het boerenwerk verdiept en dat kan van pas komen bij onze samenwerking”.

Van pachter naar partner

‘Van pachter naar partner’ is een succesvolle samenwerking tussen Natuurmonumenten en een aantal pachtboeren. In onze gebieden in West-Brabant gaat het om biologische veeteelt waarbij de boeren natuurlijke graslanden pachten waarop hun runderen grazen. We hebben daarbij een gezamenlijk doel: een verdienmodel waarbij zowel de natuur als het boerenbedrijf er beter van worden. De coördinatoren Natuurbeheer, twee collega's van Donald, zullen dit project trekken. Donald is aanspreekpunt in het veld. Donald: “Toen ik gevraagd werd of ik in de samenwerking met de pachtboeren een rol wilde spelen, zei ik dan ook volmondig ja! Ik ben nu bezig om mezelf voor te stellen en ze allemaal te leren kennen. Hopelijk zal ik regelmatig aan de keukentafel op de boerderij mogen aanschuiven voor een kop koffie en een praatje.”

 

Twee passies komen samen

Toen Donald met zijn familie naar Kruisland verhuisde, belandde hij in een agrarische omgeving. “Om ons huis heen waren overal boerderijen en al snel hielp ik mee met het boerenwerk. Ik wilde graag naar de landbouwschool, maar dat vonden mijn ouders maar niets. Het werd logistiek en toen ik in de crisis zonder werk kwam, zag ik mijn kans schoon en zei: ‘nu word ik boswachter’. Ik begon met de opleiding Bos en Natuurbeheer en liep mijn stages o.a. bij Natuurmonumenten. Daar vond ik mijn huidige baan, eerst in de Loonse en Drunense duinen en daarna in West-Brabant, dicht bij huis. Sinds kort zijn mijn boswachterstaken uitgebreid met de pachtzaken. Voor mij komen hier twee grote passies samen: de natuur en het boerenleven.”

 

Gezonde grazers en biodiversiteit

“De boeren zijn onze buren, hun bedrijven grenzen vaak aan onze natuurgebieden. Biologische boeren moeten hun vee op natuurlijke graslanden laten grazen en daarvoor zijn onze velden uitermate geschikt. Andersom zorgen de grazers voor meer biodiversiteit in de weide. Voor deze samenwerking worden speciale afspraken gemaakt, dan is het heel belangrijk dat je begrip hebt voor elkaars standpunten en bedrijfsvoering. Een goed overleg is essentieel en het helpt mij dat ik het boerenleven van dichtbij heb meegemaakt.

Ook de burgers zien wij als goede buur: samen met de boeren zijn ze onze oren en ogen in het veld. Het is heel belangrijk om de omgeving te betrekken bij ons natuurbeleid: ik word daar zelf heel blij van.”

 

Om in aanmerking te komen voor ‘van pachter naar partner’ volgen de boeren allemaal een speciale cursus van een aantal dagen. Binnenkort ga ik die een keer begeleiden en inmiddels heb ik ook zelf een cursus gevolgd: speciaal voor boswachters die samenwerken met boeren. Zodat we beiden onze doelen bereiken en de natuur er wel bij vaart, en dan hebben we goud in handen!“

 

Tekst: Ans Goorden

Miranda Fieret
Miranda Fieret