Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Polder Groot-Mijdrecht

Polder Groot-Mijdrecht

Welkom in Polder Groot-Mijdrecht

In Polder Groot-Mijdrecht beleef je de natte natuur op z’n best! Als boswachter én vogelaar kan ik in veenmoeras Waverhoek jaarrond mijn hart ophalen. Er is zoveel te zien: lepelaars, kluten, baardmannetjes, grutto’s, blauwborsten en nog veel meer moeras- en rietvogels.

Dirk-Jan
Dirk-Jan van Roest

Boswachter van dit gebied

Meer over Polder Groot-Mijdrecht

Over het gebied

Polder Groot Mijdrecht is een landbouwgebied in het Groene Hart. De overheid heeft hier ambitieuze plannen. Op termijn zal Polder Groot Mijdrecht noordoost een ecologische verbinding zijn voor aangrenzende natuurgebieden zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Vogels en andere dieren kunnen dan ongestoord heen- en weer pendelen.

Meer informatie over de ontwikkelingsplannen vind je op de website van de provincie Utrecht.

Roerdomp

De Waverhoek (tegen natuurgebied Botshol aan) is het eerste gebied dat is ingericht als nieuwe, natte natuur. Hier is het waterpeil verhoogd tot plas-dras, waar vooral water- en moerasvogels van profiteren. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Bomen krijgen in dit moerassige gebied geen kans omdat het te nat is. De natte natuur is gunstig voor vogels als roerdomp, purperreiger en lepelaar. Broedvogels zijn onder meer krakeend, kuifeend en waterral.

Laarzen aan

Maak een prachtige wandeling van 2,5 kilometer langs de randen van Waverhoek. Wandelen is het hele jaar toegestaan. Doe wel dichte schoenen of laarzen aan en pas op: er loopt vee in de weiden. Ga naar routebeschrijving Wandelroute Waverhoek.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Waverhoek
Polder Groot-Mijdrecht

Nieuws