Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Polder Groot-Mijdrecht

Polder Groot-Mijdrecht

Welkom in Polder Groot-Mijdrecht

In Polder Groot-Mijdrecht beleef je de natte natuur op z’n best! Als boswachter én vogelaar kan ik in veenmoeras Waverhoek jaarrond mijn hart ophalen. Er is zoveel te zien: lepelaars, kluten, baardmannetjes, grutto’s, blauwborsten en nog veel meer moeras- en rietvogels.

Dirk-Jan
Dirk-Jan van Roest

Boswachter van dit gebied

Meer over Polder Groot-Mijdrecht
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Polder Groot Mijdrecht is een landbouwgebied in het Groene Hart. De overheid heeft hier ambitieuze plannen. Op termijn zal Polder Groot Mijdrecht Noord-Oost een ecologische verbinding zijn voor aangrenzende natuurgebieden zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Vogels en andere dieren kunnen dan ongestoord heen- en weer pendelen.

  Meer informatie over de ontwikkelingsplannen vindt u op www.provincie-utrecht.nl/grootmijdrechtnoord

  Roerdomp

  De Waverhoek (tegen natuurgebied Botshol aan) is het eerste gebied dat is ingericht als nieuwe, natte natuur. Hier is het waterpeil verhoogd tot plas-dras, waar vooral water- en moerasvogels van profiteren. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Bomen krijgen in dit moerassige gebied geen kans omdat het te nat is. De natte natuur is gunstig voor vogels als roerdomp, purperreiger en lepelaar. Broedvogels zijn onder meer krakeend, kuifeend en waterral.

  Laarzen aan

  Maak een prachtige wandeling van 2,5 kilometer langs de randen van Waverhoek. Wandelen is het hele jaar toegestaan. Doe wel dichte schoenen of laarzen aan en pas op: er loopt vee in de weiden. Ga naar routebeschrijving Wandelroute Waverhoek.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

   Parkeerplaats Waverhoek
  Polder Groot-Mijdrecht

  Nieuws