Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Natuurgebied

Polder Groot-Mijdrecht

Polder Groot-Mijdrecht

Welkom in Polder Groot-Mijdrecht

Bezoek in Polder Groot-Mijdrecht het eldorado voor vogels, Waverhoek. Maak hier een wandeling en spot vogels.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Polder Groot-Mijdrecht

Over het gebied

Polder Groot Mijdrecht is een landbouwgebied in het Groene Hart. De overheid heeft hier ambitieuze plannen. Op termijn zal Polder Groot Mijdrecht Noord-Oost een ecologische verbinding zijn voor aangrenzende natuurgebieden zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Vogels en andere dieren kunnen dan ongestoord heen- en weer pendelen.

Meer informatie over de ontwikkelingsplannen vindt u op www.provincie-utrecht.nl/grootmijdrechtnoord

Roerdomp

De Waverhoek (tegen natuurgebied Botshol aan) is het eerste gebied dat is ingericht als nieuwe, natte natuur. Hier is het waterpeil verhoogd tot plas-dras, waar vooral water- en moerasvogels van profiteren. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Bomen krijgen in dit moerassige gebied geen kans omdat het te nat is. De natte natuur is gunstig voor vogels als roerdomp, purperreiger en lepelaar. Broedvogels zijn onder meer krakeend, kuifeend en waterral.

Laarzen aan

Maak een prachtige wandeling van 2,5 kilometer langs de randen van Waverhoek. Wandelen is het hele jaar toegestaan. Doe wel dichte schoenen of laarzen aan en pas op: er loopt vee in de weiden. Ga naar routebeschrijving Wandelroute Waverhoek.

Polder Groot-Mijdrecht

Nieuws van de boswachter