Natuurgebied

Polder Groot-Mijdrecht

Polder Groot-Mijdrecht

Welkom in Polder Groot-Mijdrecht

In Polder Groot-Mijdrecht beleef je de natte natuur op z’n best! Als boswachter én vogelaar kan ik in veenmoeras Waverhoek jaarrond mijn hart ophalen. Er is zoveel te zien: lepelaars, kluten, baardmannetjes, grutto’s, blauwborsten en nog veel meer moeras- en rietvogels.

Dirk-Jan
Dirk-Jan van Roest

Boswachter van dit gebied

Meer over Polder Groot-Mijdrecht
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Polder Groot Mijdrecht is een landbouwgebied in het Groene Hart. De overheid heeft hier ambitieuze plannen. Op termijn zal Polder Groot Mijdrecht Noord-Oost een ecologische verbinding zijn voor aangrenzende natuurgebieden zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Vogels en andere dieren kunnen dan ongestoord heen- en weer pendelen.

  Meer informatie over de ontwikkelingsplannen vindt u op www.provincie-utrecht.nl/grootmijdrechtnoord

  Roerdomp

  De Waverhoek (tegen natuurgebied Botshol aan) is het eerste gebied dat is ingericht als nieuwe, natte natuur. Hier is het waterpeil verhoogd tot plas-dras, waar vooral water- en moerasvogels van profiteren. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Bomen krijgen in dit moerassige gebied geen kans omdat het te nat is. De natte natuur is gunstig voor vogels als roerdomp, purperreiger en lepelaar. Broedvogels zijn onder meer krakeend, kuifeend en waterral.

  Laarzen aan

  Maak een prachtige wandeling van 2,5 kilometer langs de randen van Waverhoek. Wandelen is het hele jaar toegestaan. Doe wel dichte schoenen of laarzen aan en pas op: er loopt vee in de weiden. Ga naar routebeschrijving Wandelroute Waverhoek.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

   Parkeerplaats Waverhoek
  • Botsholsedwarsweg 2, 3646 AK Waverveen (UT)
  • Vanaf de A2 neem je afslag Vinkeveen. Je rijdt dan op de Provinciale weg N201. Vervolgens eerste afslag Vinkeveen in, onder aan de afrit rechtsaf de Herenweg op. Deze weg eindigt in een T-splitsing, waar je rechtsaf gaat, de Botsholsedijk op. Volg deze dijk, passeer de zogenoemde ‘Zwarte Schuur’ waarvandaan de vaarexcursies in Botshol vertrekken en maak vervolgens een bocht naar links. De Botsholsedijk gaat hier over in de Botsholsedwarsweg. Aan je rechterhand zie je de Groote Wije en de Kleine Wije. Even verderop zie je dan, eveneens aan de rechterkant, het kleine parkeerterrein waar je je auto kunt parkeren.

  Huisregels

  Extra informatie

  Polder Groot-Mijdrecht

  Nieuws van de boswachter

  logo