Ga direct naar inhoud
Nieuws

Eerste kievit uit ei gekropen in Polder Noord-Kethel

24 april 2018 | Natascha Hokke

Boswachter Hanneke Mesters van Natuurmonumenten zag het eerste kievitskuiken lopen in Polder Noord-Kethel, tussen Delft en Schiedam. Dat is goed nieuws aldus Mesters: “Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland, maar in deze polder broeden ze jaar na jaar. Het is fantastisch om deze kuikens door het gras te zien scharrelen, op zoek naar voedsel.”

Kievit

Weidevogel

De boswachters van Natuurmonumenten beheren samen met lokale boeren de graslanden speciaal voor weidevogels als de kievit, grutto en tureluur. Dat betekent dat zij in hun werk rekening houden met de wensen van deze vogels. Wanneer je door de polder fietst, zie je dat het waterpeil hoog staat. Hoog water zorgt voor plas-dras-stukjes en remt de grasgroei. Dat is beter voor de kuikens dan ondoordringbaar hoog gras. De natte plekken bevatten makkelijk beschikbaar voedsel voor de vogels omdat de bodemdieren omhoog komen. Ook zorgt de hoge waterstand ervoor dat de bodem niet droog en hard is, de vogels kunnen dan met hun snavel in de bodem prikken om voedsel te vinden. “Wij stemmen met de lokale boeren af dat ze het gras niet maaien voor 15 juni”, aldus Mesters. “Hierdoor krijgen de kuikens voldoende rust en bescherming om op te groeien tot ze kunnen vliegen.”

Uitbreiding

Martin van Holsteijn van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland en tevens lid van de werkgroep agrarisch natuurbeheer van het Agrarisch Collectief Midden-Delfland hoopt dat het aantal succesvol broedende weidevogels dit jaar toeneemt. “Het gebied is het afgelopen jaar weer een beetje verder versterkt. In een groter deel van het gebied kan vanaf dit jaar de stand van het water omhoog door allerlei vernattingsmaatregelen. We hebben de verwachting dat dit een positieve aantrekkingskracht heeft op de weidevogels en zij hier tot broeden komen.”

Martin van Holsteijn fotografeerde dit kievitskuiken

Samenwerking

Trots is van Holsteijn op de samenwerking die Natuurmonumenten is aangegaan met twee boeren uit het gebied, die al deelnemen aan het Agrarisch Collectief. “Dankzij het overleg in het Weidevogelpact, het samenwerkingsverband dat als doelstelling heeft te zorgen voor een goed weidevogelklimaat in Midden-Delfland, is Natuurmonumenten een samenwerking aangegaan met deze twee boeren. De samenwerking houdt in dat doordat de boeren op hun eigen grond extra maatregelen nemen voor de weidevogels, zij ook gronden van Natuurmonumenten kunnen pachten om weidevogelvriendelijk te beheren. Een lang gekoesterde wens en een duidelijke win-win-situatie die perspectief biedt voor de toekomst!”

Weidevogels spotten

Polder Noord-Kethel ligt tussen Delft en Schiedam. Met de trein rijd je dwars door het weidevogelgebied en als je goed kijkt kun je de weidevogels zien zitten. “Wil je de kuikens echt goed zien, dan raad ik je aan de fiets te pakken en lekker de gebieden langs te gaan”, aldus boswachter Hanneke. Daarvoor heeft ze nog wel een tip. “Zelf kijk ik graag vanaf de Groeneweg naar de weidevogels. Het hele fietspad is één groot uitkijkpunt. Het landschap en het geluid van de weidevogels maakt dit tot één van de mooiste plekjes in het gebied.”

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter