Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden in Polder Noord-Kethel tussen Delft en Schiedam afgerond

13 oktober 2023 | Juriaan van Leeuwen

In Polder Noord-Kethel, tussen Delft en Schiedam, zijn de grondwerkzaamheden afgerond. Er zijn onder andere natuurvriendelijke oevers aangelegd ten bate van vogels en planten.

Polder Noord-Kethel bij Rotterdam

Natuurvriendelijke oevers

Bij meerdere sloten zijn de oevers minder steil gemaakt. Dit worden natuurvriendelijke oevers genoemd en deze hebben een minder steile slootkant dan reguliere sloten. Omdat er een geleidelijke overgang is van water naar land, is er veel meer ruimte voor vochtminnende planten om zich hier vestigen en weten meer vogels hier voedsel te vinden. Dit levert directe winst op voor de natuur. De oever wordt slechts aan één kant van de sloot flauw gemaakt. Dan kun je altijd met een kraan aan de andere kant van de sloot blijven rijden om de sloot te schonen.

Werkzaamheden in Polder Noord-Kethel

Werkzaamheden in Polder Noord-Kethel

Kruiden en bloemen

Ook enkele dammen zijn opgeknapt, waardoor het gebied beter te beheren is. Als laatste is er een klein bosje gekapt. Dit bosje had een negatieve invloed op de weidevogelstand van de polder. De weidevogels bouwen van nature geen nest in de buurt van hoge bomen, omdat hier vanuit gevaar kan komen (bijvoorbeeld kraaien en buizerds). In de vogeltellingen zien we dat in een deel van deze polder, rond dit bosje, inderdaad geen weidevogels broedden. Omdat het zeer slecht gaat met de weidevogels, verdienen zij onze bescherming. Door het kappen van het bosje is direct het oppervlak voor weidevogels om te broeden vergroot.

Polderwandeling Zwevende picknickbank Polder Noord-Kethel

Ga op pad!

Wil je zelf Polder Noord-Kethel ontdekken? Wandel eens de erfgoedroute door het gebied of strijk neer op de zwevende picknickbank aan de rand van de polder.

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter