Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden in Polder Noord-Kethel tussen Delft en Schiedam

25 augustus 2022 | Natascha Hokke

In Polder Noord-Kethel, tussen Delft en Schiedam, wordt eind augustus gestart met grondsaneringswerkzaamheden aan de Groeneweg. Machines gaan aan de slag om de ernstig verontreinigde grond op te ruimen.

Polder Noord-Kethel

Er is ter plekke sprake van totaal 155 m3 ernstig verontreinigde grond, verdeeld over twee locaties. Na de sloop van de gebouwen die er ooit stonden zijn de daardoor ontstane gaten opgevuld met deels verontreinigde grond. Er wordt gesaneerd tot de grens van ernstig verontreinigde grond.

Natuurvriendelijke oevers

De saneringsaanpak is dat de bovenste 0,5 m van de twee verontreinigde locaties wordt ontgraven. Dat gaat om circa 150 m3. De gaten worden geheel aangevuld met grond dat elders uit het terrein vrijkomt door het vergraven van de oevers die flauwer gemaakt worden. Dit worden natuurvriendelijke oevers genoemd en deze hebben een minder steile slootkant dan 'normale' sloten. De oever wordt slechts aan één kant van de sloot flauw gemaakt. Dan kun je altijd met een kraan aan de andere kant van de sloot blijven rijden om de sloot te schonen. Omdat er een geleidelijke overgang is van water naar land, is er veel meer ruimte voor vochtminnende planten om zich hier vestigen en weten meer vogels hier voedsel te vinden.

Zwevende picknickbank bij Polder Noord-Kethel

Zwevende picknickbank aan de rand van Polder Noord-Kethel

Kruiden en bloemen

De aangebrachte grond op de plekken waar gesaneerd wordt, wordt ingezaaid met een grasmengsel om al te sterke ontwikkeling van ongewenste (on)kruiden te voorkomen. De natuurdoelstelling van de betreffende percelen is kruiden- en faunarijk grasland.

Ga op pad!

Wil je zelf Polder Noord-Kethel ontdekken? Wandel eens de erfgoedroute door het gebied of strijk neer op de zwevende picknickbank aan de rand van de polder.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter