Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer natuur, erfgoed en struinpaden in Polder Schiezone

02 december 2019 | Natascha Hokke

Aan de Schie, tussen Rotterdam en Delft, ligt Polder Schiezone. Hier gaat Natuurmonumenten in samenwerking met Gemeente Rotterdam aan de slag om meer natuur in de polder te creëren. Straks kun je hier een heerlijk wandelen tussen de polderbloemen, kom je de koeien van de boer tegen en stuit je op de archeologische resten van een oude boerderij.

Kattenstaart in de slootkant

Wat gaat er gebeuren?

Het doel van de werkzaamheden is om meer natuur te creëren in de polder. Om dit mogelijk te maken, zal in een groot deel van de polder de waterstand verhoogd worden en gaan fluctueren. Hiervoor worden dammen, duikers en stuwen aangebracht in het gebied. Onder andere het hogere waterpeil in de polder zorgt voor meer bloemen en bijen in de polder. De sloten in het gebied worden voorzien van natuurvriendelijke oevers zodat een vogel als de scholekster hier gemakkelijk een hapje eten kan zoeken.

Meerkoet in slootkant

Natuur & recreatie

Boswachter Stefan Soede begeleidt het project. Hij legt uit: “De inrichtingsmaatregelen leggen een basis voor meer natuur in de polder. Goed beheer is hierbij essentieel. De boswachters zullen de polder samen met de boeren blijven beheren. Zo wordt er gemaaid of beweid met koeien. Het land wordt schraler, waardoor verschillende plantensoorten en bloemen de kans krijgen om te groeien.” Er komt dus meer afwisseling in de polder waar de bijen, sprinkhanen en vlinders van gaan profiteren. De insecten zullen op hun beurt meer vogels aantrekken.

“Wanneer de werkzaamheden afgerond zijn, doorkruis je middels een struinroute de hele polder. Helemaal richting Delft! De stalen bruggetjes zorgen voor een oversteek over de sloot naar een volgend weiland”, vertelt boswachter Stefan Soede.

Kaart Schiezone 1900

Op deze kaart uit 1900 zie je middenin de Schiezone een boerderij staan

Cultuurhistorische waarden

Eerder werden er in de Schiezone archeologische resten gevonden; een kreekrug, ofwel oude rivieroever, en een oude boerderij. Om deze cultuurhistorische aspecten te bewaren en veilig te stellen, is er een archeoloog aanwezig om aantasting te voorkomen. Zo geniet je ook in de toekomst van bijzondere patronen en kreekrugreliëf in de Schiezone.

Laarzen

Tijdsplanning

Eind november / begin december 2019 gaan de kranen het gebied in om de werkzaamheden uit te voeren. Markus B.V. neemt de edele taak op zich om dit gebied om te vormen tot natuur. Markus is al bekend in de omgeving en was eerder betrokken bij o.a. de ecopassage. Naar verwachting wordt het gebied 2 maanden later, begin 2020, opgeleverd.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsfonds Midden-Delfland.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter