Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer ruimte voor natuur en recreatie in Polder Schieveen bij Rotterdam

16 november 2018 | Natascha Hokke

Natuur en recreatie krijgen meer ruimte in Polder Schieveen bij Rotterdam The Hague Airport. In 2019 wordt de grootste open groene polder van de stad geschikt gemaakt voor bedreigde weidevogels zoals de oer-Hollandse grutto. Voor wandelaars en fietsers is het heerlijk uitblazen. Buiten het broedseizoen kun je hier genieten van typische Nederlandse poldernatuur met op de achtergrond de skyline van de havenstad.

Grutto

Natuur en recreatie

Gemeente Rotterdam kan nu starten met de uitvoering van het natuur- en recreatieplan nadat het nieuwe bestemmingsplan voor Schieveen onherroepelijk is verklaard door de Raad van State.

Zo wordt er een pad aangelegd, dwars door de polder, waarover je buiten het broedseizoen kunt fietsen vanaf Belevenisboerderij Schieveen tot aan de Schie. Via een nieuw netwerk van struinpaden kun je de polder gaan ontdekken.

Geschikte plek voor weidevogels

Om de polder weer geschikt te maken voor weidevogels, polderbloemen en insecten, wordt een groter oppervlakte aan natuurvriendelijke oevers gegraven. In het broedseizoen wordt het waterpeil zodanig ingesteld, dat het grondwater dichter onder het maaiveld staat. Dat zorgt voor geschikte begroeiing en bodemleven voor broedende vogels en hun jongen. Na het broedseizoen gaat het waterpeil omlaag, zodat de agrariërs hun land goed kunnen bewerken. Om het natuurvriendelijk beheer van het waterpeil mogelijk te maken, past de gemeente het watersysteem in de polder aan; in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland worden stuwen en duikers geplaatst en nieuwe watergangen gegraven.

Kievit in boerenland

In beheer bij Natuurmonumenten

Polder Schieveen is 400 hectare groot. Ongeveer de helft van de weidegrond in Schieveen is in eigendom bij de gemeente Rotterdam. De gemeentelijke gronden zijn in de twintigste eeuw verworven, destijds met de bedoeling om uitbreiding van de luchthaven mogelijk te maken. De gemeentelijke gronden zijn nu in beheer gegeven aan Natuurmonumenten. Die werkt hier, in samenwerking met de vijf lokale agrariërs, aan terugkeer van de weidevogels en het bieden van natuur- en plattelandsbeleving voor de inwoners van de stad. Het nieuwe bestemmingsplan van Schieveen vervangt een bestemmingsplan van meer dan veertig jaar oud.

Verder gaan? Fiets over het Polderpad

Polderpad, van Rotte tot Schie

Natuur en recreatie in Schieveen is onderdeel van het gemeentelijke groenproject Noordrand Rotterdam dat voorziet in 400 hectare poldernatuur tussen de Rotte en de Schie. Direct ten oosten van Schieveen is zaterdag 22 september het eerste stuk natuur geopend voor publiek (Zuidpolder, 70 hectare). In 2019 volgt de herinrichting van Schieveen (220 hectare) en de herinrichting van de polder ten westen van Schieveen (Schiezone, 50 hectare). In 2021 zal ook het laatste deelgebied zijn opgeleverd (Schiebroekse Polder, 70 hectare).

Met het project Noordrand Rotterdam zorgt de gemeente Rotterdam voor een recreatieve en ecologische verbinding tussen populaire bestaande groengebieden als Rottemeren, Midden-Delfland, Groenzoom en Balij. Een in het oog springend onderdeel van het project is de aanleg van het Polderpad, een nieuw fietspad van de Rottemeren naar Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Noordrand Rotterdam is één van de prioritaire gemeentelijke groenprojecten, samen met Rivier als Getijdenpark, Plezierrivier de Rotte en de Groene Verbinding in Rotterdam-Zuid.

Fiets het Polderpad

Je kunt nu al genieten van al het moois wat het Rotterdams platteland je te bieden heeft. Spring op de fiets, het Polderpad wijst je vanaf Rotterdam CS de weg. 

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter