Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bosgebied bij Loenen in beeld als oefenterrein Defensie

24 juni 2024 | Ramona Fredriks

Defensie zoekt naar nieuwe locaties voor de uitbreiding van oefenterreinen. Eén van de beoogde locaties om met explosieven te oefenen ligt in het bosgebied tussen Loenen en Beekbergen, waar Natuurmonumenten de natuurgebieden Reeënberg en Hoeve Delle beheert. Natuurmonumenten vindt het ondenkbaar dat een Natura 2000-gebied wordt aangewezen als gebied waar met explosieven wordt geoefend.

Bosgebied bij Loenen in beeld als oefenterrein Defensie

De natuur in Nederland staat namelijk onder grote druk. Het beschermen ervan is noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat ook 86% van Nederlandse inwoners dat heel belangrijk vindt. Er gelden bovendien nationale en internationale afspraken om beschermde natuurgebieden te behouden en te versterken. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de soortenrijkdom te behouden.

Natuurmonumenten begrijpt dat Defensie ruimte nodig heeft voor oefeningen in eigen land en vindt dat in ieder geval voor alle potentiële locaties vooraf onderzoek gedaan moet worden naar de consequenties van militaire activiteiten op de natuur. Daarnaast moeten bij de locatiekeuze kwetsbare natuurgebieden en natuurparels worden ontzien en mogen soorten niet worden aangetast. De natuurgebieden Reeënberg en Hoeve Delle vormen bijvoorbeeld het leefgebied van verschillende beschermde vogelsoorten, zoals boomleeuwerik, nachtzwaluw, wespendief en zwarte specht.  

Boomleeuwerik

De natuurgebieden Reeënberg en Hoeve Delle zijn het leefgebied van verschillende beschermde vogelsoorten, zoals de boomleeuwerik.

Informatiebijeenkomst en milieueffectrapportage

Donderdagavond 13 juni 2024 organiseerde het Ministerie van Defensie een informatiebijeenkomst over hun groeiplannen en het verdere besluitvormingsproces, voortkomend uit het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Ingenieurs- en adviesbureau Antea onderzoekt in opdracht van Defensie de invloed van de activiteiten op de omgeving, milieu, geluid en natuur door een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Download hier de presentatie van de informatiebijeenkomst in Apeldoorn, inclusief de verdere stappen in de besluitvorming. 

Bosbelang Beekbergen en Loenen start petitie

Bewoners en belanghebbenden van het bosgebied hebben zich verenigd tot Bosbelang Beekbergen en Loenen. Met hun website willen zij zorgen voor een goede informatievoorziening en een correct proces rondom de verkenning van Defensie voor een nieuw militair oefenterrein voor explosieven. 

Ook is Bosbelang Beekbergen en Loenen de petitie 'Sta geen explosieven oefenterrein toe in de Loenense natuur' gestart. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de aantasting van kwetsbare natuur en drinkwater, geluidsoverlast en het verlies van huidige permanente- en recreatie woningen. 


Bron hoofdfoto: Afbeelding van senivpetro op Freepik.com

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks