Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswachters zwemmen Haringvliet over voor vogels en vissen

23 augustus 2018 | Angelique Aerts

Vier boswachters zwommen vandaag drie kilometer het Haringvliet over. Zo vragen ze aandacht voor de miljoenen trekvissen en -vogels die afhankelijk zijn van deze deltanatuur. In september zet Nederland de Haringvlietsluizen op een kier. Cruciaal voor het onderwaterleven in de rivierdelta, maar nauwelijks zichtbaar.

Boswachters zwemmen Haringvliet over
Aftikken estafette Haringvliet - Lars Jacobusse

Haring, zalm en steur zullen straks minder vaak hun neus stoten aan de waterkering in het Haringvliet, want vanaf 5 september gaan de Haringvlietsluizen officieel op een kier. Goed nieuws voor de natuur: veel soorten vissen kunnen weer via het Haringvliet naar hun paaigronden en terug. Bovendien zorgt het inkomende zoute water voor een rijk overgangsgebied van zout naar zoet  vol voedsel voor vissen en vogels.

Boswachters zwemmen Haringvliet over

Droomfondsproject Haringvliet

Op 5 september gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Zo ontstaat er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Een coalitie van zes natuurorganisaties (ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds) werkt met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan. Het natuurherstel moet van het Haringvliet weer een zilte delta maken voor vissen en vogels en ook voor mensen die er kunnen recreëren. Er zijn veel projecten op het gebied van natuur, recreatie, duurzaam ondernemen en visserij

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts