Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zuiderdiepgorzen in gebruik genomen

27 augustus 2019 | Femke Deelstra

Maandag 26 augustus is het nieuwe natuurgebied ‘Zuiderdiepgorzen’ bij Stellendam in gebruik genomen. Het daarin door de gemeente Goeree-Overflakkee aangelegde fietspad en laarzenpad is tegelijkertijd officieel geopend.

Zuiderdiepgorzen

Samenwerking

Drie sprekers vormden het begin van de ingebruikname: Ralf Joosse, gebiedsmanager Natuurmonumenten, Daan Markwat, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee en  Hans Kleij, programmamanager van de Provincie Zuid-Holland. Zij gingen vooral in op de goede samenwerking van de gebiedspartijen, de natuurwinst en de beleefbaarheid van de nieuwe natuur.

Zuiderdiepgorzen ingebruikname

vlnr: Ralf Joosse, Daan Markwat, Hans Kleij en Bas Roels verrichten ingebruikname

Ingebruikname

Uitgenodigd door de filosoof Heraclites namen Hans Kleij, Daan Markwat, Bas Roels van het Wereld Natuurfonds en Ralf Joosse vervolgens plaats op 4 opgestelde energiefietsen. Met de door hen opgewekte energie werd het lied Panta Rhei (‘alles stroomt, alles verandert’) van Lenny Kuhr afgespeeld.

Heraclites heet welkom

Filosoof Heraclites heet aanwezigen welkom

Panta Rhei

Daarvoor had Heraclites, aan wie de filosofische uitspraak Panta Rhei wordt toegeschreven, uitgelegd waarom ‘stroming’ het verbindende thema zou moeten zijn bij deze ingebruikname. 2.500 jaar na zijn dood is de spreuk nog springlevend. Immers: bezoekers kunnen via het fiets/wandelpad door het natuurgebied stromen. Ook worden er aan de rand windturbines opgesteld die stroom opwekken. En niet in de laatste plaats door de wens van Natuurmonumenten om ook water door de gorzen te laten stromen dat aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen via het Zuiderdiep kan worden ingelaten. Maar dat moet het waterschap Hollandse Delta nog via een KRW procedure besluiten. Heraclites besloot met de mededeling dat hij hoopte dat dat proces in een stroomversnelling zou komen….

Gebiedsontwikkeling Noordrand

Natuurgebied, inliggend fietspad en laarzenpad zijn ontwikkeld in het kader van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee, mogelijk gemaakt door het Droomfondsproject Haringvliet en de financiële bijdrage van de Nationale Postcodeloterij en de samenwerkende partners in de gebiedsontwikkeling, Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, provincie Zuid-Holland en gemeente Goeree-Overflakkee.

Zuiderdiepgorzen

De Zuiderdiepgorzen zijn bijna 80 hectare groot. Afgelopen winter heeft de aannemer in het gebied kreken gegraven en ondieptes gemaakt. In het voorjaar is vervolgens een verbinding gemaakt met het Zuiderdiep. Ook is er gras ingezaaid om te voorkomen dat in de begin-situatie voor de omringende landbouw ongewenste kruiden de overhand nemen. En minstens zo belangrijk: het fiets/wandelpad door het nieuwe gebied is gereedgekomen.

Gebiedseigen natuur

Een gebied met kreken, slikkige oevers en vochtige graslanden is natuur die van oudsher hoort bij een Deltagebied. Zelfs dit voorjaar namen gelijk al vogels de kans om er te gaan broeden. Soorten als kievit, kluut, graspieper en veldleeuwerik bijvoorbeeld. Maar ook een verrassende gast als de kwartel. Daarnaast hebben ook trekvogels een korte of langere stop gemaakt in de Zuiderdiepgorzen. Een grote groep bontbekplevieren bijvoorbeeld, afkomstig uit het overwinteringsgebied in Afrika en op weg naar hun arctische broedgebied.

Recreatie en beheer

Natuurmonumenten, beheerder van het gebied, zal de ontwikkeling nauwlettend volgen. Om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit kan er vee worden ingeschaard en/of gemaaid worden. Hiervoor is rond het gebied een vogelvriendelijk raster geplaatst. Vanaf het verhoogd liggend verharde fiets/wandelpad is het gebied mooi te overzien en te beleven. Dit pad is de eerste fase van een in de toekomst nog aan te leggen recreatieve fiets-/wandelroute langs het Haringvliet. Bekostiging daarvan zal plaatsvinden door de gemeente vanuit de opbrengsten van de nog te plaatsen windturbines in de Zuiderdiep- en Halspolder. Natuurmonumenten verzorgt met enige regelmaat excursies naar het gebied.

Dynamische delta

Het natuurgebied en de recreatieve voorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee, alsook het Droomfondsproject Haringvliet. Sinds 2015 slaan zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds – de handen ineen voor het Haringvliet. Met steun van de Nationale Postcode Loterij hebben zij een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls kunnen uitrollen in aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen. De natuur alsook de leefbaarheid en regionale economie in de Haringvlietregio heeft daarmee een flinke boost gekregen. Ook nu het Droomfondsproject is afgerond, zien de natuurorganisaties nog veel kansen voor het verder herstellen van de dynamiek in en om het Haringvliet en bouwen zij graag verder op de mooie basis die zij de afgelopen jaren samen met de regio hebben kunnen leggen.

Femke Deelstra