Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstel galigaanmoeras van start

05 januari 2024 | Sander Verwoerd

We starten het nieuwe jaar op de Sint-Jansberg met herstel van het galigaanmoeras. In dit kleine, kalkhoudende moeras groeit galigaan, een grassoort die in Nederland nog maar weinig voorkomt. De werkzaamheden moeten de verdroging en verlanding van het moeras keren.

Galigaan

Galigaanmoeras

Aan de voet van de Sint-Jansberg ligt de Geuldert. Onderdeel van de plas is een klein galigaanmoeras. In dit kalkhoudende moeras groeit galigaan, een grassoort die in Nederland nog maar weinig voorkomt. Het moeras is deels verdroogd en verland. Dat komt onder meer doordat er te veel grondwater door de bodem wegsijpelt en de kwelaanvoer afneemt.

Open verbinding

De verdroging van het moeras komt grotendeels door de Mookerplas. Deze is in de jaren ‘50 door zandwinning ontstaan en staat in open verbinding met de Maas. Grondwater sijpelt daardoor weg: eerst naar de Mookerplas, en van daaruit naar de Maas. 

Om het grondwaterpeil in de Geuldert te verhogen, zijn eerder al maatregelen genomen. Zo wordt water uit de Helbeek in het gebied gelaten. Ook is een kwelscherm aangebracht. Die maatregelen hebben nog niet voldoende geholpen. Bovendien wordt het kwelscherm bedreigd door bamboe.

Geuldert met het galigaanmoeras

Bos

Daarnaast groeien in en rondom het galigaanmoeras veel jonge wilgen, berken en elzenboompjes. Zij krijgen door de verdroging van het moeras juist meer kansen. Zeker in combinatie met het hoge stikstofgehalte waar de Sint-Jansberg, net als andere natuurgebieden, last van heeft. 

Hierdoor verandert het moeras langzaam in bos. Om verdere verlanding en verbossing van het galigaanmoeras te voorkomen, halen we jonge bomen handmatig en machinaal weg. Ook zetten we de wilgen af en snoeien we in het kronendak van de berken, waardoor er meer licht op de bodem valt.

Put

Daarnaast boren we een put om tijdelijk extra water in het moeras te laten door water op te pompen. Daardoor krijgt het galigaanmoeras niet alleen meer water, maar stroomt het water ook beter door. En dat laatste is weer belangrijk voor de waterkwaliteit. 

Zodra het natuurlijke watersysteem hersteld is, halen we de pomp weer weg. Zo krijgt de zeldzame galigaan kans om verder uit te groeien en blijft het moeras ook voor de toekomst behouden.

De werkzaamheden aan het galigaanmoeras zullen enkele weken duren, van 9 januari tot begin februari. 

Meer maatregelen

Ben je benieuwd wat we nog meer doen om de Sint-Jansberg klaar te maken voor de toekomst? Kijk dan op onze projectpagina.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd