Ga direct naar inhoud
Nieuws

Betaalbaar beheren en openstellen van de ENCI-groeve

12 december 2021 | Anne Steijaert

Natuurmonumenten wil de natuur in de ENCI-groeve alle kansen geven om zich te ontwikkelen tot een voor Nederlandse begrippen uniek natuurgebied. Ook wil zij het diepe deel van de groeve op termijn openstellen voor bezoekers zodat ze kunnen genieten van dit bijzondere deel van de Sint-Pietersberg. We werken hier al jaren hard aan samen met gemeente Maastricht, Provincie Limburg, ENCI, Sint-Pietersberg Adembenemend (waarin de omgeving in vertegenwoordigd is) en Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. Door verschillende omstandigheden kunnen niet alle onderdelen van het Plan van Transformatie ENCI-gebied volgens planning gerealiseerd worden. Hierdoor kwam het beheer en de openstelling van de groeve in gevaar. Natuurmonumenten heeft daarom samen met de andere partners van het Plan van Transformatie een voorstel geschreven om het plan op onderdelen te actualiseren waardoor de groeve toch beheerd en veilig opengesteld kan worden.

ENCI-groeve

Bijdrage aan de kosten

Onderdeel van de voorgestelde actualisering van het Plan van Transformatie is het genereren van voldoende inkomsten om de groeve te kunnen beheren en veilig open te kunnen stellen. In de actualisatie zijn verschillende onderdelen opgenomen als bijdrage aan de relatief hoge kosten voor het beheer en de openstelling. Voor de kortere termijn zijn dat:

  • inkomsten uit excursies, activiteiten en evenementen van Natuurmonumenten of derden;
  • huur- of erfpachtinkomsten via de horeca;
  • voortzetting van betaald parkeren op de parkeerplaats bij Chalet d’n Observant (zie ook parkeerplaats ENCI-groeve);
  • entreeheffing voor de nog te realiseren waterspeelnatuur van OERRR;
  • het vragen van een gebiedsbijdrage voor toegang tot het diepste deel van de groeve.

Voor de langere termijn zijn een vergaderlocatie, een museum en outdoor activiteiten een mogelijkheid.

Bekijk hier de film waarin Cindy Burger (gebiedsmanager Zuid-Limburg) en André Hassink (programmamanager Sint-Pietersberg en ENCI-groeve) uitleg geven over verschillende onderdelen van de actualisatie van het Plan van Transformatie ENCI-gebied.

Ambassadeurs

We willen de Maastrichtenaren bij de groeve betrekken, hen de mogelijkheid bieden te genieten van het mooie gebied en tegelijkertijd een rol geven als ambassadeur door hun trots uit te dragen en daarmee te zorgen voor bekendheid bij anderen. Daarom hebben we na overleg met Gemeente Maastricht voor de Maastrichtenaren een aanbod uitgedacht, waar naast vrije toegang tot de diepe groeve, ook open dagen, een scholenprogramma, beheerdagen en een Maastrichts koffiemoment onderdeel van uitmaken. We hopen zo de Maastrichtenaren goed te kunnen informeren over de unieke natuur, de recreatiemogelijkheden op de Sint-Pietersberg, het beheer wat Natuurmonumenten uitvoert en ook te binden aan Natuurmonumenten.

Andere onderdelen actualisatie

  • Natuurmonumenten wil eigenaar worden van de gronden van de zuidentree en gaat de 38+ zone (laagste deel van de overgangszone tussen diepe groeve en bedrijventerrein) ontwikkelen met ruimte voor mogelijke ontwikkeling van een museum, evenemententerrein en outdoor activiteiten.
  • Gemeente Maastricht wordt voorlopig eigenaar van de 50+ zone (hoogste deel van de overgangszone tussen diepe groeve en bedrijventerrein).
  • De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) wordt opgeheven. De controlerende taak van SOME wordt overgenomen door een nieuw in te stellen stuurgroep waar alle partners van het Plan van Transformatie deel van uitmaken.
  • Natuurmonumenten gaat een schaapskooi met werkschuur ontwikkelen nabij de visvijver in de ENCI-groeve.

Besluitvorming actualisatie Plan van Transformatie

Het geactualiseerde Plan van Transformatie ENCI-gebied moet goedgekeurd worden door alle partners die het Plan van Transformatie in het verleden hebben ondertekend. We verwachten dat alle partijen medio 2022 een besluit nemen over de actualisatie.

Anne Steijaert