Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswerkzaamheden in en om het ENCI-bos

09 november 2020 | Bianca de Craen

Natuurmonumenten start dinsdag 10 november 2020 de boswerkzaamheden in het ENCI-bos op de Sint-Pietersberg om de kwaliteit van dit bos te verbeteren. In het ENCI-bos maken we een meer gevarieerde bosrand. Dit bereiken we door openingen in de bosrand te maken. Door deze afwisselende overgang van bloemrijk grasland naar bos ontstaat er een vliegverbinding voor dieren zoals vlinders en vleermuizen tussen de bloemrijke graslanden op de westflank en de groeve. In het ENCI- bos gaat Natuurmonumenten ook bomen verwijderen langs paden die voor onveilige situaties zorgen omdat een aantal esdoorns zijn aangetast door de roetschorsziekte en sparren zijn aangetast door de letterzetter. Omdat er in het bos gewerkt gaat worden kunnen we de recreatieve paden ook aanpassen. Dit doen we in overleg met gebruikersgroepen, zodat de verschillende recreatiegroepen elkaar niet meer in de weg zitten en kwetsbare delen ontzien worden. Bekijk de 2 filmpjes voor meer uitleg!

Enci bos

Bekijk dit  filmpje en het 2e filmpje van de boswachter over de uitleg van de werkzaamheden.

Groene snelwegen aanleggen

Op dit moment zijn er veel planten- en diersoorten die niet of moeilijk vanuit België de Nederlandse Sint-Pietersberg kunnen bereiken. Om de verbindingen voor flora en fauna te verbeteren tussen de westflank van de Sint-Pietersberg (van de Kannerhei en Kannerwei) en de groeve, dient de bosrand rondom het ENCI-bos verbeterd te worden. Daarom gaat Natuurmonumenten openingen in de bosrand maken door enkele bomen te kappen. Er ontstaan zo meerdere inhammen met meer licht en lucht op de bodem zodat een bijzondere vegetatie, van orchidee tot bergsteentijm, zich gaat ontwikkelen en zo een bosrand vormt met meer struiken en bloemen. Waar vervolgens weer een vliegverbinding ontstaat voor dieren zoals vlinders en vleermuizen.

Uitleg tekens op de bomen

1. Roze stip of diagonale streep is vellen.

2. Horizontale roze streep is afzagen op die hoogte

3. Verticale roze streep is uitrij pad

4. Blauw is handhaven i.v.m. flora /fauna of toekomst boom

5. Roze streep met blauwe stip is afzagen op hoogte van de streep ( holte boom)

6. Blauwe stip met roze ^ ( dakje) is kroon afnemen.

7. Roze R is rooien ( dus met wortel en al uit de grond)

8. Cijfers zijn werkvakken voor de aannemer die het werk    uitvoert.

Verbeteren routes rondom ENCI-bos

Gelijktijdig met de boswerkzaamheden in en om het ENCI-bos, gaan we nu ook de recreatieve routes verleggen, daar waar mogelijk en gewenst. Aan de hand van overleggen en veldbezoeken worden een aantal paden verbeterd en eventueel omgelegd om een betere scheiding tussen gebruikers te realiseren. Dit geeft wandelaars, ruiters en fietsers meer rust. Voor mountainbikers worden verbindingsroutes tussen de centrale parkeerplaats en de route op d’n Observant ontwikkeld zodat zij op uitdagende en gevarieerde paden ook door dit deel van het bos kunnen fietsen. Bij al deze ontwikkelingen worden de kwetsbare delen van het bos en stukken waar roetschorsziekte voor onveilige situaties zorgt, niet gebruikt voor recreatieve doeleinden vanwege die veiligheid.

Zieke bomen langs paden verwijderen

Door het veranderende klimaat met meer pieken in natte en droge periodes verslechtert de kwaliteit van de bosbodem en het bodemleven waardoor bomen vatbaarder zijn voor ziektes. Zo hebben we op de Sint-Pietersberg in het ENCI-bos te maken met esdoorns die aangetast zijn door de Roetschorsziekte: een recent in Nederland voorkomende schimmelziekte die esdoorns aantast en leidt tot snelle dood van de bomen. In het voorjaar van 2019 is al bij flink wat esdoorns op verschillende locaties op de Sint-Pietersberg roetschorsziekte geconstateerd. In december 2019 zijn er al meerdere geveld. Een groepje sparren langs de van Schaikweg in het ENCI-bos is doodgegaan door de letterzetter.  De letterzetter is een kleine kever die gaatjes boort in de bast van een boom. De aangetaste esdoorns en sparren gaan we vooral langs wegen en paden verwijderen om gevaarlijke situaties door afbrekende takken en omvallende bomen te voorkomen.

 

Bianca de Craen
Bianca de Craen