Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswerkzaamheden in groeve Slavante

09 november 2020 | Bianca de Craen

Natuurmonumenten start op 9 november 2020 met boswerkzaamheden om de kalkrots van de Kluis van Slavante, een voormalige dagbouwgroeve op de oostflank van de Sint-Pietersberg, veilig te stellen. Om de bovenrand van de kalkrots, die begroeid is met zware grote bomen en daardoor instabiel wordt, te beschermen gaan we bomen , o.a. acacia’s, kappen en afvoeren. Bij deze voormalige groeve hebben we te maken met essentaksterfte. Deze zieke bomen worden samen met het overige dode hout opgeruimd voor meer licht en lucht in de Kluis van Slavante waardoor bosflora meer kans krijgt. Daarnaast wordt het omringende eiken-haagbeukenbos verbeterd. Om het eiken-haagbeukenbos gevarieerder te maken, gaat Natuurmonumenten acacia’s ringen zodat de bomen afsterven. De werkzaamheden vinden plaats in het bos tussen Buitengoed Slavante en de ingang van de grotten Zonneberg. De werkzaamheden duren maximaal 2 weken. Bekijk het filmpje voor de uitleg van de boswerkzamheden.

Kluis van Slavante

Voor uitleg over de boswerkzaamheden: bekijk hier het filmpje

Kalkrots vrij stellen

De kalkwand van de Kluis van Slavante is onderhevig aan afbrokkeling  omdat er zware bomen met diepe wortels op de rand staan. Voor behoud van deze kalkwand is het noodzakelijk de rand te ontdoen van zware bomen. Tevens wordt een groot deel van de klimop verwijderd zodat de kalkwand weer in het licht kom te liggen De warmte- en zon minnende planten profiteren hiervan. Plantjes als voorjaarsganzerik, steentijm en zonneroosje gaan hopelijk weer een kans zien om te groeien op deze bijzondere plek.

Kwaliteit bos verslechtert

Het eiken-haagbeukenbos in deze groeve is net als het Maasbos aan de zuidkant van de berg een ouder bos op de Sint-Pietersberg. Het zijn beiden Natura2000-gebieden. Sinds lange tijd daalt er veel - stikstof neer op de Sint-Pietersberg, dit leidt tot teveel verrijking van de bodem waardoor de kwaliteit van deze bossen achteruit gaat. Daarnaast hebben we door het veranderende klimaat meer pieken in natte en droge periodes. De omstandigheden verslechteren de kwaliteit van de bosbodem waardoor bomen vatbaarder worden voor ziektes.

Bosbeheer noodzakelijk

Essentaksterfte tast essen aan en is een sterk toenemend probleem in de bossen in heel Nederland. Het wordt veroorzaakt door de schimmel vals essenvlieskelkje. Er zijn geen middelen beschikbaar om bomen tegen de essentaksterfte te beschermen. Zieke bomen die voor onveilige situaties zorgen in deze groeve gaan we verwijderen. Ook wordt al het dode hout opgeruimd zodat er meer licht en lucht op de bodem komt in dit eiken-haagbeukenbos voor bosflora zoals bosanemoon, eenbes, slanke sleutelbloem en donkersporig bosviooltje. De acacia’s die verderop in het eiken-haagbeukenbos staan gaan we ringen, zodat ze langzaam afsterven en er daardoor meer kans is voor andere soorten loofbomen.

 

 

 

Bianca de Craen
Bianca de Craen