Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstelwerkzaamheden Sint-Pietersberg

19 december 2023 | Lysan Wolf

Dagelijks werken we met het beheerteam aan het behoud en versterken van de natuur op de Sint-Pietersberg. In 2024 kan het zijn dat je vaker een kettingzaag of bosmaaier hoort want dankzij het Programma Natuur en de subsidieregeling Natura2000 gebieden, is er extra geld beschikbaar waarmee we extra werkzaamheden kunnen uitvoeren die bijdragen aan natuurherstel en daarmee het vergroten van de biodiversiteit.

natuurherstelwerkzaamheden Sint-Pietersberg

Vroeger beter?

Honderd jaar geleden werd de berg beheerd door keuterboeren die met kleine kuddes de hellingen en het plateau begraasden. ‘s Avonds gingen de dieren op stal. Met de mest uit deze potstallen werden de akkers bemest. Zo hielden zij de kalkrijke graslanden voedselarm en bloeiden er vele bijzondere kruiden en bloemen. Om de huizen warm te houden en te kunnen bakken sprokkelden mensen hout in het bos. Er ontstonden open plekjes in het bos waar de zon de bodem kon beschijnen, bosanemonen groeiden en dieren als de gladde slang zich konden opwarmen. Door het kleinschalige hakhoutbeheer was er op natuurlijke wijze verjonging van het bos.

Bedreigingen

Jarenlang ging dat zoals hierboven beschreven. Totdat eind jaren ‘30  de situatie veranderde. De industrialisatie kwam op gang. Men ging kunstmest gebruiken en grotere machines gebruiken. Keuterboeren verdwenen en een groot deel van de berg werd afgegraven voor kalkwinning. Langzaam verdween de bijzondere flora en fauna.

Het werk van Natuurmonumenten

Halverwege de jaren '90 kreeg Natuurmonumenten de berg in beheer. Ons doel is om de bijzondere soorten die hier nog zijn te beschermen, hun leefgebied te vergroten en soorten die verdwenen zijn proberen terug te krijgen. In een relatief klein gebied zijn eiken- haagbeukbossen, kalkgraslanden, akkers, glanshaverhooilanden, kalkrotsen en kalkmoerassen. Met de juiste beheermaatregelen kan het een natuurgebied worden met een enorme biodiversiteit met soorten die uniek zijn voor Nederland. 

Lange adem

Dankzij intensief beheer is er de afgelopen jaren al veel verbeterd. Zo is bijvoorbeeld het 'soldaatje' weer gevonden op de berg, wonen er twee oehoepaartjes en gaat het goed met de gladde slang. Dankzij Programma Natuur en subsidieregeling Natura2000 is het nu mogelijk om het gebied een extra boost te even. We gaan het leefgebied van de, voor Nederland zeldzame, pioniervegetatie op kalkrotsbodem versterken en uitbreiden, vlinderverbindingen herstellen en een geleidelijke overgang van veld naar bos realiseren. Hier lees je er meer over.

Natuurontwikkeling vraagt een lange adem. We scheppen nu de voorwaarden zodat de natuur zich de komende jaren kan ontwikkelen. In 2024 zal het er wat kaler uitzien, maar in de jaren daarna zal de bosrand zich ontwikkelen, zullen vlinders hun weg vinden naar de andere kant van de berg en aangrenzende gebieden en zien we hopelijk meer gele zonneroosjes, wilde tijm en andere pionierplantjes.

Meer informatie

Tijdens de speciale excursies afgelopen week vertelden we aan omwonenden en andere geïnteresseerden over de aanstaande werkzaamheden. Heb je het gemist en wil je er meer over weten? Beluister deze radio reportage of stel je vragen aan de boswachters in het gebied.

Meedoen

Vind jij natuurontwikkeling belangrijk? Roep het nieuwe kabinet op om hier aandacht voor te hebben en plannen die eerder zijn gemaakt, zoals het verbinden van natuurgebieden, tot uitvoering te brengen.

Of help mee op één van de natuurwerkdagen of word vrijwilliger bij ‘de bergkevers’. Voor meer informatie stuur een mailtje naar [email protected]

 

Lysan Wolf
Lysan Wolf

Boswachter Communicatie & Beleven Sint-Pietersberg, Maastricht