Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten in actie om te voorkomen dat amfibieën in gevaar komen bij aanleg Speelnatuur van OERRR

06 september 2022 | Anne Steijaert

Al in 2010 is in het Plan van Transformatie ENCI-gebied opgenomen dat er in de ENCI-groeve ruimte zou komen voor waterrecreatie. Na kortstondige openstelling in 2017 van een van de waterplassen in de groeve voor pootje baden, is met de gemeenteraad en inwoners gesproken over de toekomst van de waterplas. Omvormen van de waterplas tot waterspeelplek voor gezinnen met jonge kinderen kreeg de meeste steun. Natuurmonumenten gaat dit plan nu handen en voeten geven en op korte termijn een vergunning aanvragen voor de aanleg van Speelnatuur van OERRR in de ENCI-groeve op de Sint-Pietersberg. Door natuurlijke speelaanleidingen gaan we kinderen uitnodigen om te spelen met mergel, zand, stenen en water, ontdekken ze de natuur en doen ze een unieke ervaring op. Hierdoor creëren ze op een speelse wijze een band met de natuur. Vooruitlopend op de vergunningaanvraag voor de aanleg van de waterspeelplek, starten we in september al met het plaatsen van schermen en emmers bij de waterplas voor Bistro Hoffmanni.

Alpenwatersalamander

Natuurmonumenten wil voorkomen dat er beschermde soorten aanwezig zijn in en direct rondom de waterplas op het moment dat Speelnatuur van OERRR aangelegd wordt. De schermen die we gaan plaatsen, zijn voor amfibieën niet passeerbaar. Padden, salamanders en kikkers uit de omgeving kunnen het werkgebied niet bereiken. Amfibieën die al in het werkgebied aanwezig zijn, worden opgevangen in emmers en door professionals verplaatst naar andere, even geschikte locaties in de groeve.

Maatregelen voor zeldzame planten en vlinders

Ook voor andere beschermde soorten nemen we maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat deze soorten aanwezig zijn als we de Speelnatuur van OERRR aan gaan leggen. Zo gaat Natuurmonumenten op 6 september samen met de Vlinderstichting waardplanten verplaatsen. Bepaalde vlindersoorten zijn voor hun voedsel en afzet van eitjes afhankelijk van één plantensoort. Door de waardplanten te verplaatsen is de kans klein dat vlinders die afhankelijk zijn van deze planten nog in het werkgebied voorkomen. Ook verzamelt Natuurmonumenten zaden van zeldzame planten om deze elders in de groeve nieuwe kansen te bieden.

Provincie Limburg heeft de voor deze maatregelen benodigde ontheffing op de wet natuurbescherming verleend.

Anne Steijaert