Ga direct naar inhoud
Nieuws

Oehoemannetje uit Oehoevallei overleden

14 april 2023 | Lysan Wolf

Verdrietig nieuws: Een paar weken geleden vond een wandelaar een grote dode vogel op de Sint-Pietersberg. Ze maakt er melding van en snel was een collega van ons ter plaatse. Het bleek om een oehoe te gaan en in de daaropvolgende dagen werd duidelijk dat het helaas de mannetjes oehoe uit de Oehoevallei was. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de oehoe is gestorven aan vogelgriep waarschijnlijk door het eten van een besmette vogel.

Oehoemannetje in Oehoevallei

Imposante verschijning

De oehoe behoort tot de grootste uilen van de wereld. Het formaat maakte het een gemakkelijke jachttrofee waardoor deze soort in de loop der eeuwen uit ons land verdween. 

 

De oehoe is niet alleen een imposante verschijning, maar heeft ook een belangrijke ecologische functie. Het is een toppredator die helpt bij het handhaven van het ecologische evenwicht in zijn leefomgeving. En het geluid van zijn karakteristieke roep is onmiskenbaar en haast betoverend.

 

Oehoes op de Sint-Pietersberg

In 1997 werd een broedende oehoe ontdekt op de Sint-Pietersberg, de eerste plek in Nederland waar weer oehoes broeden sinds hun verdwijning eind 19de eeuw. Dankzij beschermende maatregelen komt deze inheemse diersoort gelukkig weer op meerdere plekken in Nederland voor. In 2017 werd een tweede oehoepaar ontdekt in de groeve van de Sint-Pietersberg. De avonturen van het oehoevrouwtje en het nu overleden oehoemannetje hebben we 6 jaar lang mogen volgen. Voorgaande jaren zagen we hem, rond deze tijd, druk in de weer om voedsel te verzamelen voor zijn vrouw op het nest. Nu horen we het vrouwtje roepen naarstig op zoek naar een ander mannetje. 

Doodsoorzaak

Uit nader onderzoek is gebleken dat de oehoe het vogelgriepvirus bij zich droeg. In deze tijd van het jaar zijn de mannetjes heel intensief bezig met het verzamelen van voedsel voor het vrouwtje. Hij legt dat klaar op de verschillende nestlocaties. Voortdurend is hij aan het jagen, ware topsport! Het menu van de oehoe bestaat onder anderen uit muizen, ratten, konijnen en ook andere vogels, favoriet zijn duiven. Mogelijk heeft de oehoe een met vogelgriep besmette vogel gegeten en is aan de gevolgen daarvan overleden.

Lentekriebels

Goed nieuws: Oehoe-expert Marjon heeft het vrouwtje horen ‘daten’! Er is een andere man in beeld! Er is dus nog hoop op eieren dit jaar want het broedseizoen duurt nog tot eind mei.

Maak melding

Het is belangrijk om dode vogels te melden. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus. Mocht je een dode vogel vinden, raak de vogel niet aan maar maak melding bij de terreinbeheerder.

Op de Sint-Pietersberg kun je een melding maken door een e-mail te sturen naar [email protected]  en vermeld of omschrijf de locatie, bij voorkeur middels het delen van je locatie of de GPS coördinaten. Wij zorgen ervoor dat de vogel op de juiste wijze wordt opgehaald en onderzocht en maken er melding van bij het DWHC.

Lysan Wolf
Lysan Wolf

Boswachter Communicatie & Beleven Sint-Pietersberg, Maastricht