Ga direct naar inhoud
Nieuws

Open bosranden voor het Slavantebos

08 januari 2024 | Lysan Wolf

De bosranden van het Slavantebos vormen nu nog een harde grens met de aangrenzende kalkgraslanden. De hoge begroeiing in het bos gaat direct over in lage begroeiing. Daardoor is er minder diversiteit aan planten en dieren, die normaal juist in deze overgangen veel voorkomen. De komende weken maken we daarom open plekken in de bosrand.

werkzaamheden Slavantebos

Uitdunnen

We zetten de bosrand van het eiken-haagbeukbos terug en dunnen hier en daar plekken uit. Dat doen we bijvoorbeeld bij de ingang van de grotten aan de Zonneberg, de Grot van Greetje en de Kluis. Een deel van het hout voeren we af, op andere plekken laten we dood hout bewust liggen voor kevers, mieren, wantsen, vlinders, vliegen, slakken, vleermuizen en vogels. Ook paddenstoelen en mossen profiteren van het dode hout. 

Mantel-zoomvegetatie

Door de werkzaamheden ontstaat een onregelmatige en meer gevarieerde bosrand die geleidelijk overgaat van open veld naar steeds hogere begroeiing. Zo’n bosrand noemen we een ‘mantel-zoomvegetatie’. Op termijn groeien er bomen en struiken van allerlei soorten en leeftijden. Tal van planten en dieren vinden hier een plek om te leven. 

Voorbereiding werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd om de biodiversiteit te versterken. Om te voorkomen dat planten en dieren die nu op deze locatie aanwezig zijn door de werkzaamheden verdwijnen, maken onze ecologen eerst een werkprotocol. Hierin staat beschreven welke planten en dieren er op locatie zijn. En hoe er gewerkt moet worden om hen te ontzien.

opstart werkzaamheden

Zo wordt iedere boom, voordat hij verwijderd wordt, twee keer gecontroleerd op de aanwezigheid van nestholtes. Vinden we een nest in een boom? Dan blijft de boom staan. Vinden we geen nest? Dan kan de uitvoerder aan de slag. Ziet hij een specht in de boom, dan blijft de boom alsnog staan. Ook controleren we vooraf én net voor aanvang op de aanwezigheid van dassenburchten, die we in het veld markeren. De sleedoornstruiken worden gecheckt op de aanwezigheid van eitjes van de sleedoornpage. Ook hier worden struiken met eitjes gemarkeerd met lint. 

Vlak voor de start van de werkzaamheden bespreken we het werkprotocol en bekijken de uitvoerders met de ecoloog de locaties in het veld. Zijn de werkzaamheden afgerond? Dan halen we alle markeringen natuurlijk weer weg.

Klaar voor de toekomst

De werkzaamheden in de bosranden van het Slavantebos maken deel uit van het Programma Natuur en de subsidieregeling Natura 2000-gebieden. Daarmee willen provincie en Rijk, samen met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, kwetsbare natuurgebieden herstellen en versterken. 

Uiterlijk begin maart, vóór het broedseizoen, zijn de werkzaamheden aan de bosrand en boven de ingang van grotten Zonneberg afgerond.

Meer weten?

Wil je weten welke werkzaamheden we op de Sint-Pietersberg nog meer verrichten? Kijk dan op onze projectpagina. Heb je vragen over de werkzaamheden? Mail naar [email protected]

 

Lysan Wolf
Lysan Wolf

Boswachter Communicatie & Beleven Sint-Pietersberg, Maastricht