Ga direct naar inhoud
Nieuws

Snoeiwerkzaamheden

24 november 2022 | Lysan Wolf

Met regelmaat voeren we een boomveiligheidscontrole uit. We doen dan een visuele controle om bomen aan de hand van uiterlijke kenmerken en signalen te controleren op eventuele zwakte of gebreken. Op basis van deze controle bepalen we waar en wanneer we gaan snoeien.

hoogwerker

Eind november en begin december snoeien we bomen langs fiets- en wandelpaden op de berg. Dit gebeurt deels met behulp van een hoogwerker. Ook een aantal bomen rondom speeltuin de Mergelhoof snoeien we. Zo blijven zowel de paden als de speeltuin veilig en toegankelijk voor bezoekers. 

Roetschors

Door langdurige droogte hebben sommige bomen het moeilijk en zijn ze gevoelig voor ziekten. Zo zijn op verschillende locaties esdoorns aangetast door de roetschorsschimmel. Dit is te zien aan de zwarte vlekken op de schors. Het bast- en cambiumweefsel van de boom is dan aangetast en de boom sterft af. Takken breken, de bast barst open en de sporen van de schimmel komen vrij en verspreiden zich. Langdurige inademing van de schimmelsporen kan bij mensen leiden tot ontsteking van longblaasjes. Om veilig te kunnen blijven spelen in het bos verwijderen we esdoorns die aangetast zijn door de roetschorsschimmel. Het hout moet op een veilige manier verwijderd en afgevoerd worden, we dragen daarom beschermende kleding. 

Waar?

Op bijgevoegde luchtfoto is te zien waar we de werkzaamheden uitvoeren. De roze markering zijn de paden waarlangs de bomen worden gesnoeid. De oranje markering is de locatie waar we esdoorns verwijderen die door de roetschorsschimmel zijn aangetast.

locatie werkzaamheden

locatie werkzaamheden

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met boswachter Lysan Wolf

+316 57529610 of stuur een email naar [email protected]

Lysan Wolf
Lysan Wolf

Boswachter Communicatie & Beleven Sint-Pietersberg, Maastricht