Ga direct naar inhoud
Nieuws

Update natuurherstelmaatregelen Sint-Pietersberg

24 april 2024 | Lysan Wolf

In januari 2024 is Natuurmonumenten gestart met werkzaamheden om de natuur in dit Natura 2000-gebied verder te versterken. 15 Maart is het broedseizoen gestart en is het eerste deel van de werkzaamheden afgerond. Wat is er gedaan en wat staat er nog te gebeuren?

ingan

De uitgevoerde werkzaamheden op de Sint-Pietersberg maken deel uit van het Programma Natuur en de subsidieregeling Natura 2000-gebieden. Daarmee willen provincie en Rijk kwetsbare natuurgebieden herstellen en versterken, samen met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten. Dat is nodig, want steeds meer soorten planten en dieren verdwijnen. Lees hier meer over de maatregelen in natuurgebied Sint-Pietersberg.

Een betere bosrand

De eerste maanden van het jaar hebben we gewerkt aan de bosrand bij het Slavantebos. Er is ruimte gemaakt om een ‘zoom en mantel’ te creëren en daardoor in de toekomst een leefgebied te bieden aan een grotere diversiteit aan soorten. Lees er hier meer over.

Vlinderverbindingen

De brede paden in het gebied zijn niet alleen wandelpaden voor bezoekers maar ook verbindingen voor vlinders om van het ene kalkgrasland naar het andere te gaan. Vlinders fladderen namelijk niet door dichte begroeiing. Langs een deel van de paden zijn daarom struiken flink terug gemaaid. Ook trekt de schaapskudde langs de paden om grassen en andere planten laag te houden. Begin augustus gaan we hier mee verder.

met folie afgedekte Japanse duizendknoop

Japanse Duizendknoop verwijderd

Op plateau Noord is de Japanse Duizendknoop verwijderd. Dit is een plant die van nature niet in Nederland voorkomt. Hij groeit erg snel, wel 2 tot 3 meter per groeiseizoen. Daardoor verdringt hij soorten die wél van nature hier leven. Zijn wortels en stengels wurmen zich door de kleinste gaatjes. Daardoor gaan gebouwen, ondergrondse gangenstelsels en wegen stuk.

De plant is volledig afgegraven en verwijderd. De locatie is afgedekt met folie en blijft 3 tot 5 jaar liggen. Niet mooi maar de enige manier om de laatste restjes van deze plant te verstikken.

Kale rotsen

Boven de ingang van grotten Zonneberg en voormalig grotwoning de Kluis is de begroeiing verwijderd. Begroeiing van de kalkrotsen kan leiden tot beschadiging van de rotsen, wortels en takken van de begroeiing duwen de rots als het ware uit elkaar. Door deze begroeiing weg te halen valt er meer zonlicht op de rotsen. De plantjes die hier groeien worden zo blootgesteld aan extreme condities. Juist daar houden pionierplantjes zoals de tengere veldmuur, stijf hardgras, geel zonneroosje, grote tijm, kandelaartje en kleine steentijm van. Soorten die nu op slechts enkele plekken in het gebied aanwezig zijn. Samen met onderzoekers is gekeken hoe we hun leefgebied kunnen uitbreiden en versterken. Dat kan onder andere door rotsen die gunstig liggen vrij te maken van begroeiing

Start deel 2 van de werkzaamheden

Begin augustus, zodra het broedseizoen is afgelopen, zetten we de werkzaamheden voort. Grotere werkzaamheden die we dan gaan uitvoeren zijn: 

  • De vlinderverbinding aan de achterkant van de Observant herstellen. 
  • Periodiek hakhoutbeheer uitvoeren (eens in de 5-8 jaar) in het Maasbos 
  • Kaal maken van nog meer rotsrichels zoals bijvoorbeeld de rotsranden rondom een deel van de ENCI-groeve

Meer informatie

Omwonenden zullen middels een brief geïnformeerd worden over de aanstaande natuurherstelmaatregelen. We organiseren ook opnieuw excursies om meer uitleg te geven over het waarom en hoe van deze maatregelen. Een uitnodiging volgt zodra data en tijdstippen bekend zijn.

Mocht je nu al vragen hebben, stuur dan een email naar [email protected]

Lysan Wolf
Lysan Wolf

Boswachter Communicatie & Beleven Sint-Pietersberg, Maastricht