Ga direct naar inhoud
Nieuws

Weidevogelseizoen aangebroken in Friesland

04 maart 2019 | Hanneke Wijnja

Met de vondst van het eerste kievitsei in de provincie Fryslân verklaren we het weidevogelbroedseizoen voor geopend. Nog nooit eerder gebeurde dat zó vroeg in het jaar. De afgelopen maanden stonden in het teken van de voorbereidingen en iedere dag zagen we meer leven in de weilanden. Kieviten, scholeksters, grutto's en veldleeuweriken kwamen terug van hun overwinteringsgebieden, smienten en goudplevieren groeperen zich voor de reis naar hun broedgebieden.

Buitelende kieviten

Volle sloten, natte greppels en ondiepe plassen

Na de lange en gortdroge zomer vorig jaar duurde het lang voor de waterstand weer wat op peil was. Inmiddels staan de sloten en greppels weer vol en zijn delen van onze weidevogelgebieden Skrok, Skrins, Lionserpolder, Filenspolder en het Hegewiersterfjild weer zo'n 15 centimeter onder water gezet. Deze natte plekken spelen een belangrijke rol bij de aankomst van de weidevogels. De zogenaamde plas-dras gebieden worden gebruikt als slaapplaats maar ook om te foerageren en rustig weer aan te sterken.

Scholeksters op Skrins

Scholeksters op Skrins

Ruige stalmest

Sommige stukken land zijn bestrooid met ruige stalmest, wat vooral op de kievit een grote aantrekkingskracht heeft. Die gebruikt het stro in de mest graag als nestmateriaal. Daarnaast is de stalmest het belangrijkste voedsel voor regenwormen. Ze graven zich een weg omhoog naar hun eten en vormen dan een gemakkelijke prooi voor weidevogels, die graag een regenworm lusten.

Ruige stalmest

Op sommige percelen werd stalmest uitgereden

Lentekriebels

Met het prachtige weer en de hoge temperaturen kregen veel vogels het voorjaar al behoorlijk vroeg in de bol. Al wekenlang zien we de kieviten buitelen en horen we de veldleeuweriken hun zangvluchten maken. Beide soorten behoren jaarlijks tot de vroegsten onder de weidevogels, maar zo vroeg als dit jaar hebben we het zelden meegemaakt. Ook bij de hazen begon de paartijd vroeg en de eerste jonge hazen - die na een draagtijd van zo'n zes weken worden geboren - zijn al gespot.

Jonge haas

Een jonge haas op Skrok

Beleef de lente

Wil je komen genieten van het voorjaar in onze gebieden vol wilde bloemen en weidevogels?

Je kunt de fietsroute langs de drie weidevogelgebieden van Natuurmonumenten in Friesland downloaden of je kunt je opgeven voor één van onze weidevogelexcursies op Skrok en Skrins of in het Hegewiersterfjild, net onder Harlingen.

Headerfoto: Buitelende kieviten - Peter van den Bos

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja