Ga direct naar inhoud
Nieuws

Het Haagse bos in Twente

21 augustus 2020 | Simone Damhof

Hoe verklaren we de naam Haagse bos in Twente. We legden de vraag naar bij de cultuurhistorische vereniging. En mocht je al denken dat het iets met Den Haag te maken heeft, niets is minder waar.

haagse bos

Marken en markestenen

Vroeger was Twente opgedeeld in ‘marken’. Vanaf de 12de eeuw organiseerden de bewoners van de buurtschappen zich in markenorganisaties en maakten afspraken over het beheer van hun grondgebied. Aan het hoofd van de marke stond een markerichter. De markegrenzen werden gemarkeerd met stenen en palen. Deze markeringen zijn nu nog vaak in het landschap te zien.

Hagerbrook

De markesteen aan de Haagsebosweg heette “Haegenbroeick bij de Oldenzaalse veenweg”. Haagse Bos is een verbastering van Haagerbrook. Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door kwel (opwellend grondwater) of een gelegen laag stuk land dat regelmatig overstroomt. Veel broeklanden zijn ongeschikt voor agrarische doeleinden omdat ze te nat zijn. In Twente vinden we veel het kleinschalige coulisselandschap. Een halfopen landschap dat door de beplanting en bebouwing het karakter van een toneel met coulissen heeft. De beplantingen bestaan vooral uit houtwallen en heggen. Heggen noemt men ook vaak hagen. Zodoende de naam Haagse bos. Hagen zijn op hun beurt weer van grote waarde. Kleine zoogdieren vinden er een schuilplaats en voedsel.

Productiebos

De Enschedese textielfamilie Blijdenstein kocht deze grond ten tijde van de crisis in de jaren dertig van de 20e eeuw en liet er een productiebos aanleggen. Je ziet het nog steeds. De bomen zijn in rijen geplaatst. Een ordelijk geheel. Na de verkoop aan Natuurmonumenten in 1969 werd het Haagse Bos weer natuurlijk beheerd. Nu dood hout weer blijft liggen vinden veel dieren er een fijne leefomgeving en krijgen paddenstoelen en schimmels weer ruimte om te groeien.

Simone Damhof
Simone Damhof