Natuurgebied

Soerense Broek

  Bezoekersinformatie

  Soerense Broek

  Welkom in Soerense Broek

  Buiten Dieren ligt het natuurgebied Soerense Broek. De vochtige natuur bij de Soerense Beek is een ideale omgeving voor een aantal bijzondere dier- en plantensoorten. Je kunt het natuurgebied zien liggen vanaf de Broekdijk ten noorden van Dieren.

  Natuurmonumenten

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Soerense Broek

  Over het gebied

  Buiten Dieren ligt het natuurgebied Soerense Broek. De vochtige natuur bij de Soerense Beek is een ideale omgeving voor een aantal bijzondere dier- en plantensoorten. Je kunt het natuurgebied zien liggen vanaf de Broekdijk ten noorden van Dieren.

  Wonen in vochtige natuur

  De Soerense Broek bestaat uit natte graslanden met struweelhagen. Dankzij het in 2002 aangelegde retentiebekken komen er nu allerlei bijzondere plantensoorten voor in de vochtige natuur, als de bedreigde plantensoort guichelheil. Maar ook libellen en vogels als de roodborsttapuit en de kleurrijke ijsvogel vinden in deze natuur een goed onderkomen.

  Weidebeekjuffer

  Wat kun je in natuurgebied Soerense Broek doen?

  Hoe is natuurgebied Soerense Broek te bereiken?

  Soerense Broek ligt ten noorden van Dieren. Je kunt het natuurgebied op afstand bewonderen, vanaf de Broekdijk.