Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer natuur in het Soesterveen

31 mei 2018 | Manita Brunekreef

In het najaar van 2018, uiterlijk in het najaar van 2019, start Natuurmonumenten met werkzaamheden in het Soesterveen. We kappen een deel van de bomen, graven grond af en passen sloten aan. Dit doen wij om het laatste restant hoogveen van de provincie Utrecht te behouden. En om het gebied sterker te maken voor de toekomst.

Kleine zonnedauw in het Soeterveen

Informatieavond

Voordat de werkzaamheden in het natuurgebied starten, organiseert Natuurmonumenten een informatieavond voor de omgeving en geïnteresseerden. De exacte datum maken wij bekend via de Soester Courant en onze webpagina. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een e-mailbericht naar [email protected]

Het veen verdroogt

Het Soesterveen was ooit een uitgestrekt veengebied. Door verdroging in de regio verdwijnt dit stukje oerlandschap in Soest langzaam, maar zeker. De grond wordt te droog voor ontwikkeling van hoogveen, dat vooral regen- en grondwater nodig heeft. In het natuurgebied van natte heide met hoogveenbulten leven zeldzame veenmossen, planten en bijzondere diersoorten. Zoals de kleine zonnedauw, snavelbies, veenmos, de levendbarende hagedis en de ringslang. Om het kwetsbare gebied te behouden en sterker te maken voor de toekomst, wordt het natuurgebied groter, natter en meer open gemaakt door onder andere een deel van de begroeiing weg te halen. 

Wat hebben we al in het gebied gedaan

In 2017 trof Waterschap Vallei en Veluwe al voorbereidingen op het herstel van Soesterveen. In de sloot langs de Boerenstreek werden stuwen aangelegd. In de sloot langs de Wieksloterweg kwam een duiker. Hiermee wordt het grond- en regenwater straks vastgehouden in het natuurgebied. Zonder dat de direct aanwonenden of de omgeving hiervan hinder heeft.  

Sterk staaltje vrijwilligerswerk

Natuurmonumenten kocht het Soesterveen in 1927 als eerste natuurgebied in de provincie Utrecht. Samen met enthousiaste vrijwilligers uit de omgeving zet Natuurmonumenten zich in om de verdroging en begroeiing van dit bijzondere stukje natuur tegen te gaan. Zo werken zij samen aan de toekomstdroom: een groter, mooier en sterker Soesterveen. Ook interesse om eens te helpen in het Soesterveen? Laat ons dit weten via [email protected]

Vrijwilligers aan het werk in het Soesterveen
Manita
Manita Brunekreef