Het Soesterveen groeit!

Het Soesterveen is het eerste terrein dat Natuurmonumenten in 1927 in provincie Utrecht heeft gekocht. En niet voor niets. Het is een uniek gebiedje met de laatste restanten hoogveen van de provincie met de bijbehorende zeldzame planten en dieren. Maar de kwaliteit holt achteruit door verdroging in de regio. Natuurmonumenten wil dit stukje oernatuur behouden en dat kan ook. Met uitbreiding, meer vernatting en openheid kan dit vochtige heidegebied ook op lange termijn behouden blijven. In het najaar van 2018 -uiterlijk in het najaar van 2019- starten de werkzaamheden voor het Herstelplan Soesterveen.

Een groter, mooier en sterker hoogveengebied

Onze toekomstdroom is een groter, mooier en sterker Soesterveen. Dus om dit kwetsbare gebied te behouden en sterker te maken, maken we het groter, natter en meer open. De afgelopen jaren zijn we veel in gesprek geweest met mensen uit de directe omgeving om samen tot een plan te komen. Dit werd het ‘Herstelplan Soesterveen’. 

Werk in uitvoering 

De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase van het herstelplan zijn in volle gang. Voor de omgeving zullen de werkzaamheden in 2018 en 2019 zichtbaar zijn. 

Informatieavond

Zodra wij de exacte planning van de werkzaamheden weten, organiseren we een informatieavond voor de omgeving en geïnteresseerden. Meer informatie hierover volgt op deze webpagina. Wilt u er zeker van zijn dat u een uitnodiging ontvangt? Laat ons dit weten via [email protected]