Natuurgebied

't Hout

't Hout

Welkom in 't Hout

In het midden van Limburg vind je ’t Hout. Een gevarieerd loofbos met populieren, zomereiken en essen. Geniet er in het voorjaar tijdens het wandelen van bos met een bodem bedekt bloeiende bosanemonen. Tijdens de herfst steekt de vuurmelkzwam zijn kop op.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over 't Hout
  • Nieuws
  • Routes
  • Over het gebied

    In het midden van Limburg vind je ’t Hout. Een gevarieerd loofbos met populieren, zomereiken en essen. Geniet er in het voorjaar tijdens het wandelen van bos met een bodem bedekt bloeiende bosanemonen. Tijdens de herfst steekt de vuurmelkzwam zijn kop op.

    Dood doet leven

    De kringloop in de natuur zorgt voor een mooie balans tussen dieren- en plantenleven. Daarom ringen wij sommige populieren in 't Hout. Er wordt dan rond de stam bast weggehaald, waardoor de boom langzaam afsterft. Zo komt er meer dood hout in het bos. Dat is weer goed voor de komst en groei van andere flora en fauna. Dode populieren vormen bijvoorbeeld een ideale woonplaats voor spechten.

    Kikkers en salamanders

    Aan de westrand van het bos kronkelt een beekje. In de buurt van die beek komen amfibieën voor, zoals de bruine kikker, de kleine watersalamander en de kamsalamander.

    Maaien ipv grazen

    Natuurmonumenten zet vaak runderen en schapen in voro de begrazing van een gebied. Wij zijn daar in 't Hout mee gestopt en zijn zelf gaan maaien, om de bodem nog sneller te verschralen.

    Herik in 't Hout

    Beekdal in 't Hout

    ’t Hout vormt samen met het nabijgelegen IJzerenbos, het Taterbos en een bos van Staatsbosbeheer (Doort) een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Natuurbeheer.nu geeft je meer achtergrondinformatie over deze EHS.

    Contactgegevens Natuurmonumenten

    Heb je een vraag over het natuurgebied 't Hout? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

    Beheereenheid Zuid-Limburg
    Schaapskooiweg 1016414 EL HeerlenT (045) 521 25 22

    Je kunt ook bellen met het regiokantoor 040 - 297 14 14 of Bezoekerscentrum Brunssummerheide 045 - 563 03 55.

    't Hout

    Agenda

    Bezoekersinformatie

    Bereikbaarheid

    't Hout

    Nieuws van de boswachter

    Direct naar

    logo