Ga direct naar inhoud
Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst in Het Smalste stukje Nederland

09 juli 2019 | Anne Steijaert

In Nederland is het vaak puzzelen met ruimte: elke vierkante meter wordt benut en heeft vaak meerdere functies. Dat is ook het geval in Het Smalste stukje Nederland. Hier in de gemeente Echt-Susteren waar het slechts 4,8 km breed is, komen natuur, recreatie en waterwinning samen. De gemeente Echt-Susteren, Natuurmonumenten en drinkwaterbedrijf WML slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat die belangen komende jaren nog beter gecombineerd worden.

IJzerenbos

De drie partijen ondertekenen daartoe vandaag een samenwerkingsovereenkomst. De naam van de overeenkomst - Landschapsschakels Susteren - dekt de lading. Door een net wat andere inrichting worden betere verbindingen gerealiseerd van de bosgebieden 't Hout en het IJzerenbos, waar de natuur en recreanten van profiteren. Om de functie als belangrijk brongebied voor het Limburgse drinkwater te behouden wordt daarnaast in nieuwe natuurpercelen extra ruimte voor waterwinning gemaakt. Waterwinning en natuur zijn natuurlijke bondgenoten. Enerzijds helpt de natuur via filtering bij het maken van schoon drinkwater en anderzijds zijn planten en dieren gebaat bij schoon water.

De samenwerking sluit prima aan bij het bredere samenwerkingsverband 'Platteland In Ontwikkeling Swentibold' in dezelfde regio. Op initiatief van de provincie werkt daarin een aantal partijen samen aan een goed evenwicht tussen verschillende functies, van landbouw en industrie tot natuur en recreatie.

In Landschapsschakels Susteren krijgt de samenwerking tussen gemeente Echt-Susteren, Natuurmonumenten en WML vorm in concrete projecten, waaronder:

  • het aanleggen van een recreatieve oost-west verbinding;
  • realiseren van nieuwe natuur waardoor een versterking van verbindingen tussen bestaande natuur ontstaat;
  • verduurzaming van de waterwinning;
  • verbetering van het waterbeheer in het gebied;
  • natuurbeheer dat de bestaande drinkwaterwinning ten goede komt

Komende maanden wordt een totaalplan ontwikkeld, waarmee onder meer ook duidelijkheid komt over de kosten.

 

Anne Steijaert