Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden Terworm van start

27 september 2023 | Bianca de Craen

Terworm is een aaneenschakeling van kleine landschapselementen. Akkers, loofbossen, moeras en boomgaarden wisselen elkaar af. Daardoor is het een ideaal leefgebied voor veel planten en dieren. Om het gebied zo afwisselend te houden, voert Natuurmonumenten er vanaf november 2023 werkzaamheden uit. Lees hieronder wat we allemaal gaan doen.

Een doorkijk naar het bos in landgoed en natuurgebied Terworm

Open bosranden

Op verschillende plekken in Terworm halen we bomen weg. Dat doen we om verschillende redenen. De eerste reden om bomen weg te halen, is het maken van een grillige bosrand. Dat is een bosrand die geleidelijk overgaat van open veld naar steeds hogere begroeiing. In zo’n onregelmatige bosrand vinden veel planten en dieren een geschikte leefomgeving. Ook allerlei insecten, slakken en paddenstoelen profiteren van dit beheer. Nu vormen de bosranden in Terworm vaak nog een harde grens met de paden, akkers en weilanden daarnaast. De hoge begroeiing in het bos gaat gelijk over in lage begroeiing. Daardoor is er minder diversiteit aan planten en dieren, die juist gedijen bij een geleidelijke overgang van lage naar hoge begroeiing. De komende tijd maken we daarom open gedeeltes in de bosrand. Op termijn groeien er bomen en struiken van allerlei soorten en leeftijden.

Broekbos

Broekbos

Meer water voor het broekbos

De tweede reden om bomen weg te halen, is het tegengaan van verdroging. Een deel van Terworm bestaat uit broekbos (moerasbos). Hier staan bomen het hele jaar met hun wortels in de natte bodem. Maar er staan ook grote populieren, die de bodem uitdrogen en er te veel voedingsstoffen aan toevoegen. 

De komende tijd worden de populieren geringd. Dat betekent dat we onderaan de stam een ‘ring’ in de boom zagen. Zo halen we rondom de stam een stuk hout weg. De boom sterft daardoor langzaam af. Daardoor krijgt het broekbos meer water en komen er minder voedingsstoffen in de bodem. En dat is goed nieuws voor de planten en dieren die er leven. 

Zeggekorfslak

Zeggekorfslak

Zeggekorfslak

Een van die dieren is de zeggekorfslak: een bijzonder landslakje dat leeft van de schimmels op moerasplanten. Maar moerassen en moerasplanten zijn er steeds minder. Daardoor heeft de zeggeslak het moeilijk. We helpen hem door het moerasbos vochtig te houden en de variatie in zijn leefgebied te vergroten. 

Ook voeren we beheer uit om meer licht op de bodem te laten vallen. Daardoor kunnen de planten op de bodem beter groeien. Zoals de grote zegge, de favoriete plant van de zeggekorfslak. En hier en daar maken we waterloopjes en greppels minder diep, want ook dat helpt de slak om hier te overleven. 

Een ijsvogeltje op een tak boven het water

Een ijsvogel aan het water

Klaar voor de toekomst

De werkzaamheden in Terworm maken deel uit van het Programma Natuur en de subsidieregeling Natura 2000-gebieden. Daarmee willen provincie en Rijk, samen met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, kwetsbare natuurgebieden herstellen en versterken. 

Wat we precies gaan doen, is op basis van vooronderzoek en overleg met experts bepaald. Onze toekomstvisie voor het gebied is daardoor doelgericht en goed onderbouwd. Natuurmonumenten grijpt hierdoor heel gericht in om natuurgebieden veerkrachtiger te maken.

Meer werkzaamheden

Wil je weten welke werkzaamheden we in het Geleenbeekdal nog meer uitvoeren? Kijk dan op onze projectpagina

Ga je mee op excursie?

Wil je zelf zien wat we in dit bijzondere gebied gaan doen? Op 8 november van 13.00 tot 14.30 uur neemt de boswachter je mee op pad. We wandelen langs verschillende plekken waar Natuurmonumenten de komende tijd werkzaamheden verricht. Onderweg vertelt de boswachter je alles over natuurbeheer en de planten en dieren in het gebied. Kijk hier voor meer informatie.

Bianca de Craen
Bianca de Craen