Texel

Projecten in Texel

  • Schorren
    Project

    Klimaatbuffer De Schorren

    Buitendijkse gebieden zoals De Schorren op Texel helpen mee om afkalving van de kust te voorkomen.

  • logo