Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Uithuizerwad

  Uithuizerwad

  Welkom in Uithuizerwad

  Dit gebied is in de loop der eeuwen buit gemaakt op de Waddenzee. Aan de waddenkust zijn kwelders aangelegd, die uiteindelijk bedijkt werden. Zo kroop de kust steeds verder naar het noorden.

  Profielfoto HW
  Hanne-Wil Kievitsbosch

  Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe

  Meer over Uithuizerwad
 • Nieuws
 • Over het gebied

  Dit gebied is in de loop der eeuwen buit gemaakt op de Waddenzee. Aan de waddenkust zijn kwelders aangelegd, die uiteindelijk bedijkt werden. Zo kroop de kust steeds verder naar het noorden. In de omgeving zijn talloze oude en nieuwe dijkjes te zien. Het Uithuizerwad bestaat uit het buitendijkse kweldergebied Uithuizerwad en de binnendijkse Ruidhorn. Buitendijks groeit lamsoor en zeealsem. Binnendijks broeden in het voorjaar veel kluten. Daarom is het Uithuizerwad niet toegankelijk. Vanaf het parkeerterrein bij de Ruidhorn kan je naar twee vogelkijkwanden lopen. De beide gebieden zijn ook vanaf de dijk goed te overzien.

  Natuurherstel

  De Ruidhorn is onderdeel van een omvangrijk akkergebied dat door de provincie is aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Natuurmonumenten helpt bij het natuurherstel. We graven grond af, maken plassen en zorgen ervoor dat bijzondere brakwaterplanten terugkeren. Duizendguldenkruid en melkkruid zijn al gezien. Dat de natuur er op vooruit gaat, is ook te merken aan het aantal vogels dat gebruik maakt van de De Ruidhorn. Het is vooral in trek als vluchtplaats bij hoog water. Vogels die er worden gezien zijn: zwarte ruiter, groenpootruiter, grauwe franje poot, sneeuwgors, strandleeuwerik en frater.

  Uitkijkpunten in De Ruidhorn

  Natuurmonumenten heeft in De Ruidhorn verschillende uitkijkpunten gerealiseerd. Vlak achter de dijk kun je ongestoord achter een kijkwand allerlei bijzondere wadvogels spotten. Het drukst is het tijdens de voorjaars- en najaarstrek. Je kunt hier dan lepelaars en allerlei soorten steltlopers tegen komen. In de winter zitten in de Ruidhorn ganzen, eenden en jagende roofvogels zoals blauwe kiekendief, ruigpootbuizerd en velduil. De Ruidhorn is niet toegankelijk, maar uitstekend te overzien vanachter deze drie kijkschermen. Neem je verrekijker mee!

   

  Uitkijkpunten in De Ruidhorn op Uithuizerwad

  Uitbreiding

  Natuurmonumenten wil De Ruidhorn graag uitbreiden. Met uw steun kunnen we in de omgeving nieuwe grond aankopen en de natuur nog meer kansen geven. Steun Natuurmonumenten. Uw geld wordt goed besteed.

  Zwarte ruiter op Uiterhuizerwad

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Uithuizerwad

  Nieuws