Nieuws van de boswachter

Gebiedsvisie Uitzhuizerwad: naar een brede natuurlijke kuststrook

19 augustus 2020 | Hanne-Wil Kievitsbosch

De ontwikkelingen en plannen voor het Uithuizerwad in de komende 18 jaren zijn nu te vinden in de nieuwe gebiedsvisie.

Uithuizerwad

Gebiedsvisie Uithuizerwad 2019 - 2037

Nu scheidt een rechte Waddendijk twee werelden. Die van zout en zoet, van land en water. Natuurmonumenten wil deze smalle harde grens verzachten. De ideale kust van de toekomst bestaat uit een mozaïek van zeegrasvelden, schelpdierbanken, kwelders, binnendijkse zilte parels, bloemdijken en natuurinclusieve landbouw. De Groningse kuststrook zal ervan opbloeien.

Door middel van de nieuwe gebiedsvisie willen we een ieder van het Uithuizerwad laten genieten.

Ontwikkelingen

Benieuwd naar de ontwikkelingen? De publieksversie is hier te vinden. De gehele gebiedsvisie is op te vragen via Natuurmonumenten.

Kom genieten van het Uithuizerwad

Het Uithuizerwad valt uitstekend vanaf de Waddendijk te ontdekken. Tussen Noordpolderzijl en Delfzijl ligt een fietspad afwisselend op en langs de dijk. Vanaf de dijk kun je genieten van het weidse uitzicht en de rijkdom aan vogels. In Ruidhorn hebben we verschillende uitkijkpunten gerealiseerd. Achter onze kijkschermen kun je ongestoord bijzondere vogels spotten. Parkeren kan bij Noordpolderzijl en Ruidhorn. Bij Noordpolderzijl is een wandeling over de kwelder uitgezet.

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe

logo