Ga direct naar inhoud
Nieuws

Plastic opruimen zeecontainerramp

14 februari 2019 | Natuurmonumenten

Vrijwilligers van de Wytsemakooi kamden op 12 februari natuurgebied De Ruidhorn uit en zochten ruim een kuub plastic afval bij elkaar afkomstig van de zeecontainerramp met de MSC Zoe begin dit jaar! Top gedaan!

De Ruidhorn

Schoonmaakactie na zeecontainerramp noordelijke Waddenkust

Half februari togen vrijwilligers van de Wytsemakooi in Noord Groningen naar het nabijgelegen natuurgebied De Ruidhorn voor een schoonmaakdag. Ze ruilden het wekelijkse werk in de eendenkooi vlakbij Uithuizermeeden in om De Ruidhorn van alle plastic rommel te ontdoen. Afval dat afkomstig was van de zeecontainerramp met de MSC Zoe die begin januari de Wadden- en Noordzee teisterde. Er spoelde heel veel groot en klein afval op de Waddeneilanden aan. Veel van het verpakkingsmateriaal uit die containers trof ook de Friese en Groninger waddenkust, waaronder natuurgebied Ruidhorn. Het plastic vloog letterlijk over de dijk het achterliggende gebied in. 

Hoogwatervluchtplaats

Coördinator Chiel Ording vond het samen met zijn vrijwilligersgroep tijd om in actie te komen: 'er lag veel klein plastic in het gebied waar je echt niet blij van wordt. We hebben een gunstig moment uitgezocht om het gebied in te gaan, want het is een rustgebied voor wad- en weidevogels, een zogenaamde hoogwatervluchtplaats. Dus bij laagwater zitten de vogels op het Wad te foerageren, aan de andere kant van de Waddendijk en dat biedt ons gedurende een aantal uren de mogelijkheid om De Ruidhorn uit te kammen zonder vogels te verstoren. Ook zitten we net voor het broedseizoen'. 

Gevreesde kleine korreltjes

De bijna voltallige vrijwilligersgroep kamde in kleine groepjes het ruim 60 hectare grote gebied uit en zamelde zo'n kubieke meter zwerfvuil in. Grote brokken piepschuim waren al bezig uiteen te vallen onder invloed van weersomstandigheden. 'De gevreesde kleine korreltjes waren we nog net voor aldus vrijwilliger Wim Bosscher, zover was het afbraakproces gelukkig nog niet gevorderd'. Na de middag werd het weer hoogwater en namen de vogels weer bezit van De Ruidhorn en konden de vrijwilligers genieten van een kop koffie bij maatschap Knol die die dag borg stond voor 'de inwendige mens'. 

Klaar voor het broedseizoen

Het gebied ligt er weer tip-top bij en is klaar voor het komende broedseizoen dankzij de vrijwilligersgroep Wytsemakooi. En dat het voorjaar in aantocht is, werd bevestigd door de eerste zingende leeuwerik tijdens het werk!

Opruimactie De Ruidhorn door vrijwilligers Wytsemakooi

Opruimactie De Ruidhorn door vrijwilligers Wytsemakooi

Natuurmonumenten