Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vier het voorjaar in de Wytsemakooi

31 oktober 2018 | Natuurmonumenten

De Wytsemakooi bij Uithuizermeeden is een oude eendenkooi die al eeuwen bestaat. Eenden worden er al lang niet meer gevangen, maar na de restauratie is de kooi een plaatje om te zien! Zeker in het voorjaar! Ga op 2 maart van 10.30 uur tot 12.00 uur samen op stap met boswachter door de betoverende Wytsemakooi.

Sneeuwklokjes

Oudste eendenkooi provincie Groningen

De Wytsemakooi is de oudste eendenkooi in de provincie Groningen. Hij werd al op kaarten uit de tweede helft van de zeventiende eeuw weergegeven. De kooi behoorde oorspronkelijk tot het bezit van de Rensumaborg in Uithuizermeeden, die het gebruik vaak verpachtte aan kooikers. Vroeger was dit een zeekooi vlakbij de dijk waar smienten, wilde eenden en talingen een veilige plek dachten te vinden. De werkelijkheid was anders! Tamme eenden lokten de wilde vogels naar de plas, waarna ze de vangpijpen in gejaagd werden door de kooiker en zijn hondje om daar een wisse dood te sterven.

Tapijt van sneeuwklokjes

De eendenvangst was geen vetpot, daarom zocht de kooiker naar aanvullende inkomsten. Eén van de kooikers begon ooit met het kweken van sneeuwklokjes als bijverdienste. De bolletjes leverden een aardig zakcentje op. Reeën zorgden in de loop der jaren voor verspreiding van de bolletjes doordat ze de grond al krabbend omwoelen op zoek naar voedsel. Daarom is nu ieder voorjaar een deel van de kooi nog steeds bedekt met een wit tapijt van sneeuwklokjes. 

Cultuurmonumenten

De Wytsemakooi behoorde oorspronkelijk tot het bezit van de Rensumaborg in Uithuizermeeden. De heer van een borg had de zogenaamde ‘heerlijke rechten’, daaronder viel ook het recht om op een bepaald grondgebied te jagen en een eendenkooi te bezitten. Dit ‘recht van eendenkooi’ kon hij verpachten aan een kooiker. Het grootste deel van de vangst ging naar de eigenaar van de kooi, de rest van de opbrengst was voor de kooiker. 

Herstel eendenkooi

Een enthousiaste groep vrijwilligers herstelde samen met Natuurmonumenten deze betoverende en geheimzinnige plek. In 2017 werd de plas uitgebaggerd. Daarna werden de vangpijpen één voor één hersteld. 

Kongsi-project

Van de 142 kooien die langs de Waddenzee lagen, zijn er nog 29 over. Het project 'Kongsi van de eendenkooi' wil deze kooien voor het Waddengebied behouden. Sommige kooien houden een excursiefunctie, andere blijven vangkooien. 

Aanmelden excursie

Je kunt je via de activiteitenkalender aanmelden voor de excursie van 2 maart. Start: 10.30 uur. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur en kost voor leden: 7,-, niet leden 8,-. Kinderen van OERRR: 4,-.

Natuurmonumenten