Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Webinar Uithuizerwad

13 april 2023 | Hanne-Wil Kievitsbosch

Op 15 maart jongstleden heeft het webinar "Ontdek het Uithuizerwad" plaatsgevonden. Dit webinar was de start-up voor twee excursies die binnenkort zullen plaatsvinden. Meer informatie over de excursies lees je hieronder.

Uithuizerwad

Webinar 'Ontdek het Uithuizerwad'

Meer dan 40 deelnemers werden meegenomen op “ontdekkingstocht” op het Uithuizerwad. Menno Beukema (ambassadeur namens de ledencommissie Groningen) trapte af over de precieze rol van de ledencommissie in dit gebied en boswachter Johan van der Wal nam de deelnemers vervolgens mee in op een eerste online verkenning op het Uithuizerwad.

Daarbij werd duidelijk dat een deel van het natuurgebied van Natuurmonumenten buitendijks ligt en een deel van het gebied binnendijks. Het gebied is vooral bedoeld voor de natuurontwikkeling en het bijzondere ervan is dat zand – water – zilt en slik zorgen voor rust – voedsel en nestgelegenheid voor de vogels.

Geschiedenis Uithuizerwad

Vrijwilliger Wim Bosscher nam de deelnemers vervolgens mee op een tijdreis om de ontstaansgeschiedenis van het Uithuizerwad nader te kunnen duiden. In een paar grote stappen gingen we door de geschiedenis vanaf de IJstijden en dan eigenlijk alleen de voorlaatste - en laatste ijstijd, zo’n 120.000 - 150.000 jaar geleden tot aan de dag van vandaag. 

Door deze tijdreis ontdekten de deelnemers dat de huidige zeespiegel nog iets lager ligt in vergelijk met 120.00 jaar geleden maar dat de huidige kustlijn inmiddels zo’n 4 km verder naar het Noorden ligt. Dankzij kweldervorming en inpoldering en de verhogingen van de dijken tot 8.75 m nu beter bestand zijn tegen hoog water.

Wim nam de deelnemers vervolgens mee om al een kijkje te nemen in de Emmapolder, de Lauwerspolder, het meest noordelijkste haventje van Nederland en de kwelders door te laten zien wat de effecten van eb en vloed zijn op de vegetatie in de buitendijkse kwelders en welke platensoorten er goed tegen zout en brakwater kunnen. 

We gaan ervan uit dat we de zeekraal, engels slijkgras, zeealsem, lamsoor en zeeaster dan ook tijdens de wandeling op 16 september zelf kunnen gaan zien.

Ruidhorn

Na de ontdekking van het buitendijkse nam Wim de deelnemers mee naar het ontstaan van het natuurgebied Ruidhorn. Een beschermd natuurgebied in wording met name bedoeld als broedgebied, hoogwatervluchtplaats en foerageergebied en een plaats voor vogels om te overwinteren.  Het rustgebied is daarom ook niet vrij toegankelijk voor publiek. Via de geplaatste observatieschermen zijn de vogels goed te zien.

Wat er allemaal te zien is werd verteld door vrijwilliger Peter Kruijt die de deelnemers enthousiast maakte om het gebied zelf te gaan beleven door samen op de fiets op ontdekking te gaan.

Excursies

Op 16 april kun je wellicht nog overtrekkende vogels waarnemen die de east atlantic flyway volgen en zien we vogels op de kwelders dan wel op de hoogwatervluchtplaats. Daarnaast verwachten we al te kunnen zien welke vogels de eilandjes in het natuurgebied Ruidhorn gebruiken als broedplaats. En als het een beetje mee zit zien we wellicht wel enkele bijzondere gasten.  Vergeet dus niet je verrekijker mee te nemen!

Wil je mee op ontdekking in het Uithuizerwad?  Wacht niet te lang meer met aanmelden! Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Op onderstaande links kun je je aanmelden voor de excursies:

 

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe