Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zeldzame koning neergestreken in de Uitlandse Polder

27 augustus 2019

In het bloemrijke grasland tegenover het Zwanenwater, liet een mannetje kwartelkoning zijn typische roep ‘kreks-kreks’ wel een maand lang horen. Deze zeldzame vogel komt steeds minder voor in Nederland.

Kwartelkoning

De kwartelkoning is een mysterieuze vogel die zich zelden laat zien, maar vooral ’s nachts is zijn typische roep ‘kreks-kreks’ tot wel een kilometer ver te horen. Dat doet zijn Latijnse naam “Crex crex” eer aan. Van 25 juni tot eind juli was een roepend mannetje aanwezig in de Uitlandse Polder bij Callantsoog.Ooit broedde de kwartelkoning in meerdere delen van ons land. Door grootschalige veranderingen in de landbouw is zijn favoriete leefgebied, bloemrijk hooiland, sterk afgenomen. Tegenwoordig wordt bijna overal eerder gemaaid waardoor er steeds minder geschikt bloemrijk hooiland overblijft. Het aantal getelde vogels dit jaar is het laagste aantal in Nederland sinds 1980.

Als bloemrijk hooiland is de Uitlandse Polder in het voorjaar en zomer een feest van kleuren. Gele ratelaars en boterbloemen, roze koekoeksbloemen en pinksterbloemen, maar ook een aantal zeldzame orchideeën maken samen een prachtig plaatje. Al die kleuren en geuren trekken ook heel veel insecten aan. Naast slakken en regenwormen, staan vooral grotere insecten op het menu van de kwartelkoning, en die zijn in de Uitlandse Polder volop aanwezig.

Kwartelkoningen ontvluchten de koude Nederlandse winter en trekken naar Afrika. In mei komen ze in Nederland aan en lokken dan vrouwtjes met hun karakteristieke roep. In broedtijd en de rui daarna vertrouwen ze op hun perfecte camouflage. Zowel de kuikens als de volwassen vogels blijven zo lang mogelijk verscholen zitten en zijn dan extra kwetsbaar. Een langere periode waarin geen maai- of oogstactiviteiten plaatsvinden, is dan ook cruciaal. Natuurmonumenten houdt hier rekening mee in het beheer en stelt het maaien uit. De kwartelkoning maar ook andere vogels hebben zo een veel betere kans om hun jongen succesvol groot te brengen.

Intussen is hij weer vertrokken naar Afrika om te overwinteren. Hopelijk komt hij volgend jaar mei weer bij ons broeden!

Kom ook een keer lekker uitwaaien met een rondje Uitlandse Polder, of verken het Zwanenwater met een van de wandelroutes.