Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Utopia

Utopia

Welkom in Utopia

Prachtig, binnendijks vogelgebied aan de oostzijde van Texel. Hier broeden grote sterns en steltlopers op de schelpenstrandjes. Vanaf de waddendijk heb je goed zicht op de vogels in het krekengebied.

Jerome van Abbevé
Jerome van Abbevé

Boswachter van dit gebied

Meer over Utopia

Over het gebied

Prachtig, binnendijks vogelgebied aan de oostzijde van Texel. Hier broeden grote sterns en steltlopers op de schelpenstrandjes. Vanaf de waddendijk heb je goed zicht op de vogels in het krekengebied.

Aan de oostzijde van Texel ligt Utopia, een prachtig, binnendijks vogelgebied. Hier broeden grote sterns en steltlopers op de schelpenstrandjes. Vanaf de waddendijk heb je goed zicht op de vogels in het krekengebied. 

Belangrijke vluchtplaats voor vogels

Bij spring- of stormvloed vluchten de vogels van de kwelders De Schorren en de Waddenzee naar een veilige plek achter de dijk. In Utopia kunnen ze rustig wachten tot de kwelders en wadplaten weer droog liggen. Door de stijgende zeespiegel zijn deze vluchtplekken hard nodig. Natuurmonumenten heeft in 2010 en 2011 het grasland omgevormd tot een krekengebied met slikranden en vele schelpenbanken.

Vogels in Utopia

In Utopia zijn waterpartijen en eilandjes aangelegd die het gebied bij extreem hoogwater tot een aantrekkelijke uitwijkmogelijkheid maken voor steltlopers. Elk jaar maakt Natuurmonumenten met vrijwilligers de schelpenstrandjes schoon, zodat de grote sterns er kunnen broeden. Meedoen? Ga naar activiteiten op Texel

In de rietkragen van Utopia leven vogels zoals kleine karekiet, baardmannetje en bruine kiekendief. ’s Winters eten rotganzen en smienten op de graslanden. ’s Zomers is Utopia het broedterrein voor weidevogels.

Wat kun je doen in Utopia?

Het natuurgebied zelf is niet toegankelijk. Vanaf de waddendijk kun je kijken naar (de vogels in) Utopia. Volg onze fietsroute Texel (32 km) en je komt langs Utopia.  

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Utopia

Nieuws