Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hoog water goed voor natuur uiterwaarden

09 januari 2018 | Susanne Blommaert

Nu het waterpeil in de grote rivieren hoog is doen de uiterwaarden hun werk en vangen het overvloedige water op. Goed voor de waterveiligheid, en goed voor de natuur.

De Steeg hoogwater

Het is een bijzonder gezicht, de IJssel bij Velp lijkt wel vier keer zo breed als normaal. Van winterdijk tot winterdijk strekt het water zich uit. Alleen aan schepen die behoedzaam tussen de bakens varen kun je zien waar de eigenlijke rivier stroomt. Voor het overgrote deel zijn de uiterwaarden aan het oog onttrokken. Ze doen waar ze voor bedoeld zijn: ze dienen als waterbuffer en beschermen de mensen achter de dijken tegen overstromingen.

Velperwaarden hoogwater

Hoog en laag

De dynamiek van hoog en laag water hoort bij het rivierenlandschap en is gunstig voor de natuur. Zo loopt bijvoorbeeld het Velperplasje nu weer vol water. In het voorjaar profiteren vogels zoals kieviten, grutto’s en oeverlopers hiervan. Verder neemt het water zand en klei mee dat zich op de oevers en de graslanden afzet. Ook plantenzaden worden meegevoerd. Nieuwe soorten kunnen zo in het gebied terechtkomen waardoor de variatie van bloemen en planten toeneemt.

Goede zwemmers

De dieren die in de uiterwaarden leven, zijn toegerust op de afwisseling van hoog en laag water. Soorten als hazen, reeën, vossen en ook dassen kunnen goed zwemmen. Zolang er voldoende plekken zijn waar ze naartoe kunnen, en zolang ze niet verstoord worden, kunnen ze zichzelf prima redden.

Waar te zien?

Het hoge water in de Velperwaarden langs de IJssel is goed te zien vanaf de dijk achter bedrijventerrein De Beemd.

Susanne Blommaert
Susanne Blommaert