Ga direct naar inhoud
Nieuws

Start werkzaamheden Velperwaarden

22 augustus 2018 | Susanne Blommaert

De komende maanden voert Natuurmonumenten werkzaamheden uit in de Velperwaarden. Voorlopig blijft het gebied gewoon toegankelijk voor fietsers, in elk geval zolang het pontje bij Rheden in de vaart is. De verwachting is dat de werkzaamheden vóór half maart 2019 worden afgerond.

Velperwaarden

Op 23 en 24 augustus bereidt de aannemer het een en ander voor, om vanaf week 35 te werken aan: 

  • Plaggen klein stukje van de ‘Riesweerd’,
  • Plaggen van ‘De Staart’,
  • Verbreden van ‘De Hank’ (Velperbeek) tussen gemaal en fietsbrug,
  • Verleggen en aanleggen kades,
  • Aanplant van hagen en solitaire bomen,
  • Om de waterhuishouding voor de natuur te verbeteren maar voor de agrarische gronden in stand te houden, worden diverse drempels aangelegd, duikers en kunstwerkjes hersteld en nieuw aangelegd,
  • De waterhuishouding bij de Velperplasjes wordt verbeterd.

Wat is het doel?

De maatregelen vinden plaats om de natuur gevarieerder en beter beleefbaar te maken, en de omgeving beter voor te bereiden op klimaatverandering. De graslanden en de oeverwal zullen veel bloemrijker worden, de beek krijgt meer ruimte om te meanderen en in de omgeving van de beek worden de gronden verlaagd, zodat het schone water uit de Veluwe langer wordt vastgehouden en allerlei soorten kunnen profiteren. In de zomers die naar verwachting extremer zullen worden, met periodes van hitte en droogte, is dit voor mens en natuur een fijne, koele plek waar je je prettig voelt.

Financiering

De werkzaamheden in de Velperwaarden/Koppenwaard vinden plaats in het kader van Natura 2000, het netwerk van beschermde natuurgebieden binnen Europa. Het project LIFE Floodplain Development wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van LIFE+ Nature, het financieringsprogramma van de Europese Unie voor het beschermen en verbeteren van natuur, en de Nationale Postcodeloterij. 

Logos LIFE Natura 2000 en NPL
Susanne Blommaert
Susanne Blommaert