Nieuws van de boswachter

Informatieavond Bloemrijk Bloemkampen: 20 november 2019

03 februari 2020 | E. Werkman

Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten werken aan een plan om de bloemenrijkdom in Bloemkampen te herstellen. De drie partijen presenteren de voorlopige plannen tijdens deze informatiebijeenkomst in november 2019.

Wandeling Veluwemeerkust-Hulshorst

Datum: woensdag 20 november 2019
Locatie: Veluvine, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet
Tijd: zaal open vanaf 19.00 uur. Start programma 19.30 uur

Meer bloemen

Om de bloemenrijkdom in de Bloemkampen te herstellen, is het nodig dat het gebied weer vochtiger wordt. Dat kan door aanpassingen in de waterhuishouding. Deze aanpassingen mogen natuurlijk geen schadelijke effecten hebben op landbouwgronden en huizen rondom de Bloemkampen. Na veel gesprekken met belanghebbenden, rekenwerk en metingen, ligt er nu een voorstel dat aan deze voorwaarden voldoet: herstel van bloemenrijkdom zonder schadelijke effecten buiten het plangebied. Als het plan wordt uitgevoerd, veranderen de groene graslanden in een kleurenpalet met onder andere geel van de dotterbloemen, lila van de pinksterbloemen en roze van de koekoeksbloemen. Ook voorziet het plan in mogelijkheden voor wandelen en fietsen.

Informatieavond

De informatieavond start om 19.30 uur met presentaties van het plan door Machiel Bosch van Natuurmonumenten en een toelichting van gedeputeerde Peter Drenth hoe dit plan past in de ambitie van de provincie Gelderland voor een Gelders Natuurnetwerk. Na de presentaties is er ruimte om vragen te stellen. Ook de wethouders Marije Storteboom van de gemeente Nunspeet en Jeroen de Jong van de gemeente Harderwijk, evenals Dirk Siert Schoonman, heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe zijn aanwezig.

E. Werkman
logo