Ga direct naar inhoud
Nieuws

Waterwerk in Uitvoering

10 februari 2023 | A. Vermeer

De komende weken staan de werkzaamheden in De Bloemkampen vooral in het teken van water: denk aan de verondieping van verschillende beken en het plaatsen van verschillende duikers, bruggen en stuwen.

De nieuwe verlengde beekloop

De afgelopen maanden hebben de natuurvriendelijke oevers van de Oostermheenbeek steeds meer vorm gekregen, net als de verlengde beekloop in het gebied. Het afgraven van de randsloot vordert gestaag en aanvoer van het grindhoudend zand dat voor de verondieping van verschillende beken wordt gebruikt,  zit op schema. Ook de komende weken is er vooral veel waterwerk-in-uitvoering in De Bloemkampen.

Meer water vasthouden

Door het verondiepen van de vier grote beken in het gebied, de Killenbeek, Tochtsloot, Achterbeek en de Hierdense beek, neemt de stroomsnelheid in de beken af. Dat maakt dat minder water richting Veluwemeer wordt afgevoerd en er meer water de ruimte en tijd krijgt om binnen Bloemrijk Bloemkampen in de grond te trekken of daar te blijven. Daardoor worden de natuurpercelen in het gebied natter. De randsloot die om het gebied heen ligt, voert overtollig water wel af. Zo zorgen we dat binnen de landbouwpercelen die direct aan de buitenrand van het gebied liggen, geen wateroverlast ontstaat.

Verondiepen van beken

Voorafgaand aan de verondieping zijn de vissen in de beken vakkundig afgevangen en elders veilig  uitgezet of tijdelijk in ander ‘logeerwater’ geplaatst. Bovendien gebeurt het verondiepen op een zo rustig en natuurlijk  mogelijke manier; kleine hoeveelheden grindrijk zand worden op verschillende plekken in de beken geplaatst. De stroming van het water zorgt vervolgens voor een zo natuurlijk mogelijke verspreiding.

 

Afvangen van vis in de Hierdense beek

Het afvangen van vissen in de beken geeft een prachtig kijkje in de bijzondere beeknatuur.

Werk in uitvoering

Naast het werk aan de beken, wordt de grond die bij het verder afgraven van de randsloot vrijkomt, afgevoerd. Ook worden verschillende stuwen, duikers en bruggen in het gebied geplaatst, net als afrasteringen en hekwerken op verschillende locaties.

Nieuwsbrief

We brengen met regelmaat een nieuwsbrief uit met alle ontwikkelingen rond het project. Wil je op de verzendlijst? Stuur dan een mail naar: [email protected]

Verdere vragen?

Heb je vragen of wil je andere zaken rond dit project melden? Neem dan contact op met het team Noordwest-Veluwe via [email protected]

 

A. Vermeer