Ga direct naar inhoud
Nieuws

Help jij mee aan een schone Oosterschelde?

24 januari 2024 | Paul Begijn

Natuurmonumenten houdt zaterdag 2 maart een schoonmaakactie in natuurgebied Verdronken Land van Zuid-Beveland. Onder de vlag van 'Schone Schelde' struinen deelnemers de dijktaluds en schorren af op zoek naar zwerfafval. Een belangrijk moment, nu het broedseizoen aanstaande is.

schone scheld

Iedereen geniet van een wandeling door de natuur, maar dan wel van een wandeling zónder troep. We gaan daarom afval opruimen en kunnen alle hulp gebruiken. We gaan aan de slag in Het Verdronken Land van Zuid-Beveland, een groot slikken- en schorrengebied dat doorgaans alleen met een gids te bezoeken is. Een mooie kans dus om dit prachtige Natura-2000 gebied van dichtbij te zien en je nuttig te maken voor een gezonde natuur. 

Jouw inzet is juist nu extra belangrijk omdat half maart het broedseizoen start. Het Verdronken Land van Zuid-Beveland is een belangrijk broedgebied voor verschillende kust- en weidevogels. Met name de tureluur vindt er z'n broedterritorium, maar ook zeldzamere soorten als de bontbekplevier en bruine kiekendief komen er tot broeden.

De actie is onderdeel van Schone Schelde, waarbij verschillende instanties zich inzetten voor een schone Wester- en Oosterschelde.

Programma

  • Om 13.00 uur verzamelen bij de parkeerplek van het Haventje van Rattekaai, Mosselkreek, 4411, Rilland;

    Na een korte briefing verdelen we ons in groepjes en struinen we de taluds en het schor af op zoek naar zwerfafval. 
  • Eindtijd: 15.00 uur;

Kijk voor aanmelden en informatie hier.

Paul Begijn
Paul Begijn