Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onderzoek erosieremmende maatregelen voor schorbehoud Verdronken Land van Zuid-Beveland

25 maart 2024 | Paul Begijn

Hoe kan het schor en slik in het Verdronken Land van Zuid-Beveland beter beschermd worden tegen golfslag om erosie te voorkomen? Met die vraag is een onderzoek gestart om te kijken wat het effect is van rijshouten dammen en schanskorven gevuld met oesterschelpen in de Oosterschelde.

onderzoek rattekaai

Het Verdronken Land van Zuid-Beveland is een natuurgebied in het zuidoosten van de Oosterschelde dat gekenmerkt wordt door schorren, getijdengeulen en slikken. De schorren, die met name tijdens springvloed onder water lopen, vormen een belangrijk broedgebied voor vogels als de tureluur en graspieper. Het schor bestaat vooral uit planten als strandkweek, Engels slijkgras, zeekraal, lamsoor en gewone zoutmelde. Helaas is het schor en voorliggend slik aan erosie onderhevig. Ieder jaar trekt het schor ca. 45 cm  terug naar de dijk als gevolg van afkalving en ook het slik wordt aan de golven prijsgegeven en verlaagt door erosie tot 3 mm per jaar. Hierdoor staat de natuurwaarde van het gebied onder druk en verliest het schor ca. 170 ton CO2 per jaar.

Erosieremmende maatregelen

Het NIOZ, WMR, provincie Zeeland en Natuurmonumenten zijn daarom een onderzoek gestart naar innovatieve erosieremmende maatregelen om de afkalving van het schor en erosie van het slik tegen te gaan. Dat gebeurt met het aanbrengen van rijshouten dammen en schanskorven gevuld met oesterschelpen. Vrijwilligers van Natuurmonumenten, studenten van de Hogeschool Zeeland, stagiaires en medewerkers van NIOZ en WMR zijn vanaf november al bezig om 600 schanskorven te vullen met oesterschelpen. Eind februari zijn twee rijshouten dammen geplaatst en afgelopen week hebben ze geholpen met het plaatsen van de schanskorven gevuld met oesterschelpen op de slikken voor het schor.

sk

Monitoring

De komende twee jaar wordt gemeten wat de effecten van deze verschillende opstellingen zijn op de golfremming en de mate waarin erosie wordt tegengegaan en eventueel weer ophoging van het slik plaatsvindt, zodat schorontwikkeling weer kan plaatsvinden. Daarvoor wordt bijvoorbeeld de bodemontwikkeling nauwkeurig in kaart gebracht met behulp van een 3D-laserscanner. Tevens wordt ook onderzocht wat de verschillende opstellingen betekenen voor het bodemleven.

Beleef de Oosterschelde

Zelf eens een kijkje nemen? Het Verdronken Land van Zuid-Beveland is een kwetsbaar en beschermd natuurgebied dat enkel betreden mag worden onder leiding van een gids. Buiten het broedseizoen organiseert Natuurmonumenten verschillende excursies. Het gebied kan ook beleefd worden vanaf het havenplateau van voormalig getijdenhaventje Rattekaai. Met een verrekijker kijk je uit over het gebied en zie je de onderzoeksopstellingen liggen. En met wat geluk spot een kleine zilverreiger of tureluur boven het schor of in een van de getijdengeulen.  Kijk hier meer informatie en excursies.

Rattekaai
Paul Begijn
Paul Begijn