Verdronken Land van Zuid-Beveland

Projecten in Verdronken Land van Zuid-Beveland

  • Suppletie locatie Verdronken Land
    Project

    Natuurherstel Verdronken Land van Zuid-Beveland

    Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat gaan in 2021 samen de getijdenatuur in de Oosterschelde herstellen door een deel van het Verdronken land van Zuid-Beveland op te hogen met baggerslib. De slikken en zandplaten behouden er daardoor hun functie als voedselgebied voor watervogels. Zonder ingrijpen verdwijnt het namelijk onder water door zandhonger.

  • logo