Ga direct naar inhoud
Nieuws

Dorina Willemse: ‘Ik hoorde pas nog de zwarte specht’

24 december 2021 | Miranda Fieret

In oktober 2020 werd Dorina Willemse gebiedsmanager Natuurmonumenten West-Brabant, nadat ze daarvoor in Zeeland had gewerkt, de provincie waar ze geboren en getogen is, en waar ze nog steeds woont. Als ze naar haar werk rijdt ziet ze op de grens met Noord-Brabant rechts van de A58 de kenmerkende steilrand, met daarachter de natuurgebieden zoals de Noordpolder, die in beheer is bij Natuurmonumenten West-Brabant.

Dorina Willemse

“En die doet me zelfs een beetje aan Zeeland denken, omdat hij zo open is. Van daar tot aan Oosterhout is het gebied waarin ik werkzaam ben. Pas een jaar geleden ontdekte ik pas echt hoe mooi West-Brabant is. Van de cultuurhistorische lanen bij de Oude Buisse Heide tot de woestere natuur van de Brabantse Wal en van de Hollandse bossen tot de weidse Noordpolder: wát is dit gebied gevarieerd! En hoe snel de natuur reageert na onze werkzaamheden vanuit Natuurmonumenten, zoals in Wildernissen. Vorige week hoorde ik daar tijdens een wandeling met de boswachter de zwarte specht, één van de soorten waarvoor we zo investeren in dit natuurgebied. Het mooiste van mijn werk vind ik de positieve resultaten die voortkomen uit een samenwerking met soms tegengestelde partijen die elkaar hierin gevonden hebben.”Als teamleider help ik onze medewerkers en zorg ik ervoor dat ze voldoende tijd en budget krijgen om de juiste plannen te bedenken en uit te voeren. Ook overleg ik met externe organisaties om tot een gezamenlijk doel te komen, zodat we samenwerkingspartners worden: dáarvan gaat mijn hart sneller kloppen! Een voorbeeld is het drinkwaterbedrijf; wanneer dat drinkwater wil winnen in een gebied waar wij juist de verdroging willen tegengaan. Met tegengestelde belangen is het een extra uitdaging om met elkaar in gesprek te blijven. En dan is het soms handig dat ik voorheen Aquatische Ecotechnologie studeerde, zodat ik hun taal een beetje spreek.”

Klimaatsverandering tegengaan

Dorina is graag in het veld, daar waar ze samen met haar collega’s er alles aan doet om de biodiversiteit te vergroten en ook klimaatsverandering tegen te gaan. “We creëren bijvoorbeeld open plekken, waar de heide weer terug kan komen en soorten zich weer kunnen vestigen die meer variatie in het landschap nodig hebben, zoals de zwarte specht. Niet alleen bomen houden CO2 vast, maar ook nattere veengronden, heide- en hooilanden. En om vergrassing tegen te gaan zetten we steeds meer kuddes schapen in. Van alle kanten proberen we de juiste balans terug te krijgen in de natuur, waardoor planten en dieren terugkomen die er eigenlijk horen.”

Verbinding met mensen

Natuurmonumenten ging voor Dorina leven toen ze de vacature zag. “Ik ging me er gelijk in verdiepen en ontdekte hoezeer Natuurmonumenten de verbinding zoekt met mensen en middenin de maatschappij staat. Dit merk ik ook aan mijn collega’s, onze vrijwilligers, maar ook aan de bezoekers van onze gebieden.  De inzet en het enthousiasme zijn bij zóvelen zó groot … dat doet me goed. Ik geloof ook helemaal in de OERRR-activiteiten voor de jeugd, want daar moet het beginnen: de liefde voor de natuur en het besef dat we niet zonder kunnen. Ik hoop dat steeds meer mensen van alle leeftijden dit gaan inzien, daar zal ik me hard voor blijven inzetten.”Kijk hier waaruit het gevarieerde gebied bestaat waarin Dorina met haar collega’s van Natuurmonumenten werkzaam is. Ontdek zelf hoe mooi West-Brabant is en wat je hier allemaal aan flora en fauna kunt ontdekken, door bijvoorbeeld een van de vele wandelingen te doen.

Tekst: Ans Goorden

Miranda Fieret
Miranda Fieret