Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Blankenburgtunnel bedreigt natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland

24 SEPTEMBER 2015 | Natascha Hokke

Het Ontwerp Tracébesluit dat vandaag door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ondertekend vormt wel degelijk een grote bedreiging voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen. Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) en de Midden-Delfland Vereniging zijn daarom samen met vele bewoners erg teleurgesteld dat de minister doet alsof de weg wordt ingepast in het landschap.

Blankenburgtunnel bedreigt natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland

Dwars door de unieke Rietputten

Het Ministerie spreekt van een kwaliteitsimpuls voor het gebied, maar daarvan is volgens deze organisaties geen enkele sprake. In de plannen van de minister komt de weg straks op hoge palen dwars door een uniek natuurgebied: De Rietputten bij Vlaardingen, waar zeer zeldzame soorten voorkomen. Ook wordt het eeuwenoude slagenlandschap sterk aangetast en worden historische boerderijen bedreigd.

Nut en noodzaak discutabel

Ook nut en noodzaak van de weg blijft discutabel. De toekomstige files die de weg op zou moeten gaan lossen ontstaan volgens cijfers van het ministerie zelf alleen bij hele sterke groei van het verkeer, maar sinds 2005 is de verkeersgroei al gestagneerd en de toen voorspelde grote verkeersgroei zal er ook niet meer gaan komen. Daarnaast worden met dit besluit de negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving niet weggenomen.

Volledige ondertunneling is mogelijk

Als de weg er dan toch moet komen, dan moet deze volgens de natuurorganisaties veel beter worden ingepast. Recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat dat ook kan: een volledige ondertunneling van de weg is mogelijk. Dit voortschrijdende inzicht heeft de minister echter niet benut om haar plannen aan te passen, waardoor de weg nu dwars door natuurgebied de Rietputten loopt. "Een gemiste kans op optimale inpassing die geen recht doet aan de schoonheid van het gebied", aldus Marc van den Tweel, Algemeen directeur van Natuurmonumenten. Als de weg er eenmaal ligt, dan is dat voor ten minste honderd jaar en het waardevolle landschap krijg je er nooit meer voor terug. De organisaties roepen op tot bezinning. Het is nog niet te laat, er zijn nog volop mogelijkheden om hier tegenin te gaan want de plan gaat nu eerst de inspraak in.

Campagnebeeld Red de Rietputten, kijk hier voor meer informatie over deze actie.

Natascha Hokke

Boswachter

Volg mij:Instagram