Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Brede politieke steun voor Natuurmanifest Zuid-Holland

12 maart 2015 | Natascha Hokke

Op woensdagmiddag 11 maart hebben de lijsttrekkers voor de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland het Natuurmanifest in ontvangst genomen in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. In het manifest wordt gepleit voor een aantrekkelijke provincie vol natuurtoppers zoals de otter, de zeearend en de grutto.

Brede politieke steun voor Natuurmanifest Zuid-Holland

<p>De provinciale verkiezingen van 18 maart a.s. zijn namelijk cruciaal voor natuur en landschap. Het Natuurmanifest is een initiatief van:</p>
<ul><li>Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland</li>
<li>Natuurmonumenten</li>
<li>Staatsbosbeheer</li>
<li>Zuid-Hollands Landschap</li>
<li>IVN</li>
</ul><p>Het manifest kreeg in minder dan 1,5 maand tijd <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/massale-steun-voor-natuurmanifes… van meer dan 60 organisaties en vele inwoners van Zuid-Holland.</a></p>
<h3>Reacties lijsttrekkers</h3>
<p>Na een welkomstwoord van Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum en de overhandiging van het manifest door de natuurorganisaties, gaven de lijsttrekkers een korte reactie. Unaniem spraken zij zich enthousiast uit over het Natuurmanifest. Zo zei Geertjan Wenneker, lijsttrekker van D66, dat de provincie moet doorgaan met investeren in nieuwe natuur en een goed beheer van bestaande natuur. Mirjam Nelisse gaf aan dat de VVD het streven deelt om zoveel mogelijk dieren terug te krijgen in Zuid-Holland. Adri Bom-Lemstra, lijsttrekker van het CDA, was onder de indruk van het grote aantal ondertekenaars van het manifest.</p>

placeholder

<p><em>De 15 natuurtoppers zijn: otter, grutto, zeearend, bever, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, bosuil, bij, argusvlinder, boommarter, spindotter, slobeend en purperreiger.</em></p>
<h3>Achteruitgang soortenrijkdom</h3>
<p>De initiatiefnemers van het manifest maken zich zorgen over de achteruitgang van dier- en plantsoorten in Zuid-Holland. Hoewel deze achteruitgang in de natuurgebieden nu tot staan lijkt te zijn gebracht, gaat deze in het agrarisch gebied onverminderd door en is nog maar 15% over van de soorten die oorspronkelijk aanwezig waren.</p>
<h3>Bever en otter goed voor regionale economie</h3>
<p>Het kan echter ook anders. Vanwege de grote verscheidenheid aan landschappen kunnen veel soorten zich in Zuid-Holland vestigen als de omstandigheden goed zijn. Een rijke natuur is zowel voor de economie als voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zuid-Holland belangrijk. Zo is de regionale economie rond de Biesbosch gebaat bij de aanwezigheid van de bever en kan de otter eenzelfde functie vervullen voor het Groene Hart.</p>
<p>Natuur heeft jouw stem nodig!
</p><p>De natuur heeft 18 maart jouw stem nodig! En daarom heeft Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland de verkiezingsprogramma’s van de Zuid-Hollandse politieke partijen getoetst aan de hand van een aantal stellingen. Zo zie je in één oogopslag hoe groen de verschillende partijen zijn. Kijk op <a href="http://groenekieskompas.nl">groenekieskompas.nl</a>.</p&gt;

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter