Ga direct naar inhoud
Nieuws

Brief over inpassing Blankenburgtunnel naar Provincie Zuid-Holland

22 oktober 2015 | Natascha Hokke

Gisteren is een brief over de Blankenburgtunnel aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland verstuurd. In de brief, die namens Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, ANWB en Midden-Delfland Vereniging is gestuurd, wordt de provincie opgeroepen om een zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit (OTB) in te dienen.

Brief over inpassing Blankenburgtunnel naar Provincie Zuid-Holland

Betere inpassing is mogelijk

De organisaties zijn ervan overtuigd dat de inpassing van de Blankenburgtunnel veel beter kan en moet. Recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat de mogelijkheden voor de inpassing van de Blankenburgtunnel veel groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Doordat de veiligheid voor overstroming ook op een andere manier gegarandeerd kan worden dan via een kanteldijk (verhoging van de weg na de tunnel tot dijk niveau) zou de weg over vrijwel de gehele lengte ondertunneld kunnen worden. De minister heeft echter besloten om de variant zonder kanteldijk niet verder mee te nemen wegens de meerkosten.

De organisaties roepen Provincie Zuid-Holland op om vanuit haar verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening en kwaliteit van de leefomgeving met een zienswijze op het OTB voor de Blankenburgverbinding de minister te verzoeken om in de vervolgprocedure ruimte te creëren voor realisatie van een variant zonder kanteldijk.

Lees hier de complete brief (pdf) die de organisaties naar Provincie Zuid-Holland stuurden.

 

placeholder

Onherstelbare aantasting

ln het huidige plan doorsnijdt de Blankenburgtunnel het bestaande natuurgebied De Rietputten en wordt een deel van het oorspronkelijke landschap van Midden-Delfland onherstelbaar aangetast. Hiermee gaan de unieke natuur- en recreatieve waarden in het gebied verloren.

DIEN EEN ZIENSWIJZE IN!

Om een tegengeluid te laten horen, startten Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vorige week een online protestactie tegen de Blankenburgtunnel. De weerstand tegen de Blankenburgtunnel blijkt wederom overminderd groot. Via de website www.natuurmonumenten.nl/spreekjeuit zijn inmiddels al meer dan 1.100 zienswijzen ingediend. Laat jij ook jouw stem horen? Je kunt hier eenvoudig een ‘zienswijze’ indienen op de huidige plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Hoe meer reacties, hoe groter de kans dat er in Den Haag naar ons geluisterd wordt.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter